General Information

Institutional Information: Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Çevre Bilimleri

Metrics

Publication

17

Citation (WoS)

521

Citation (Scopus)

564

H-Index (WoS)

5

H-Index (Scopus)

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve Arıtımı