General Information

Biography

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve Arıtımı

Institutional Information

Unit
Fen Bilimleri Enstitüsü
Department
-
Program
Çevre Bilimleri