Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2013 Yüksek Lisans

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2001 - 2008 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr), Türkiye

 • 1997 - 2001 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Yüksek Lisans

  Yerel Yönetimlerin Altyapı Yatırımlarında Dış Finansman Kullanımı ve Atıksu Arıtma Tesisi Yatırımında Dış Kredi İle Yapılabilirliğinin İrdelenmesi

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

 • 2008 Doktora

  Evsel atık suların düşük sıcaklıklarda anaerobik ardışık kesikli reaktörle arıtımı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr)

 • 2001 Yüksek Lisans

  İçme Suyu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tekstil Atıksularının Renk Giderimin de Koagülant Olarak Kullanımının Araştırılması

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce