Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ASSESSMENT OF METHANOGENIC ACTIVITY AND KINETICS OF ANAEROBIC GRANULAR SLUDGE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, ss.2394-2398, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Performance Evaluation of Integrated Constructed Wetlands Treating Domestic Wastewater

WATER AIR AND SOIL POLLUTION, cilt.210, ss.435-451, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carbon Storage and Fluxes within Freshwater Wetlands: a Critical Review

WETLANDS, cilt.30, sa.1, ss.111-124, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of waterworks sludge for the treatment of dye wastes

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, cilt.23, sa.3, ss.345-351, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Textile Dye Removal From Aqueous Solution By Using Peanut And Pistachio Shells,

International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, cilt.2, sa.5, ss.270-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediyelerin çevre hizmetlerini yürütürken mevzuattan kaynaklanan sorunları ve çözüm önerileri

Çevre, Bilim ve Teknoloji, cilt.1, sa.4, ss.18-25, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçmesuyu Arıtma Çamurlarının Bazı Boyar Maddelerin Giderilmesinde Adsorbant Olarak Kullanılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.15, sa.4, ss.901-908, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)