General Information

Biography

1974 yılında Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, 1999 ve 2005 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 22.08.1996 ila 14.08.2000 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi, 15.08.2000 ila 14.02.2021 tarihleri arasında da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)'nde araştırmacı olarak görev yaptı. 15.02.2021 tarihinden beri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde "doçent doktor" unvanıyla öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Institutional Information

Unit
Mühendislik Fakültesi
Department
Makina Mühendisliği
Program
Makina Mühendisliği