Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The effects of reciprocal teaching on reading comprehension, retention on learning and self-efficacy perception

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.10, no.2, pp.493-522, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

Kesit Akademi Dergisi, vol.21, pp.156-172, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Validity and reliability study of the attitude scale towards second foreign language learning

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.15, no.3, pp.972-988, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişsel Gelişimde Farklı Bir Görüş Geliştiren Henri Wallon ve Jean Piget’xxnin Görüşlerinin Karşılaştırlmalı Olarak İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.48, pp.415-436, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Graduate Students' Perspectives on the Qualities of Innovative Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.644-655, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

kırşehir ahi evran üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.18, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of Teachers’xx Opinions on the Education of the Inclusive Students with Special Learning Disability

Journal of Education and Practice, vol.8, no.21, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The study of validity and reliability of the perceived value scale of prospective teachers in terms of teaching profession

Educational Research and Reviews, vol.12, no.12, pp.627-634, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PRESENTATION TYPES ON THEATTENTION AND MEDITATION LEVELS OF INDIVIDUALS THROUGH BRAIN WAVES

JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, vol.4, no.5, pp.1081-1090, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenme ve Yöntem Seçimi

Türk Yurdu, no.350, pp.59-62, 2016 (Other Refereed National Journals)

Metacognitive strategies of the university students with respecte to their perceived self confidence levels about learning

İnternational Review on Public and Nonprofit Marketing, vol.13, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı

Journal of Humain Science, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi

Turkish Studies, vol.11, no.4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenmeye Uygun Olumlu Bir Sınıf Ortamı Oluşturmada Öğretmen Davranışları

Sınıf Yönetimi, pp.286-319, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Noktalama Kurallarını Öğrenme Düzeyi

Uluslar Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.18, pp.58-80, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç ve Materyallerini Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği ProgramlarınınÖğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi

Akdeniz Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.12, pp.1-16, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soru Türlerinin Öğrenmeyi Açıklama Gücü

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.1, no.1, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

(Post Yapılandırmacılık)Allosterik Öğrenme Yaklaşımına Göre Öğrenme ve Eğitim DurumlarınınOlası Niteliği

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, pp.468-473, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesleki Eğitimde İhtiyaç Analizi ve İşlevsel Eğitim Programı GaziÜniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi, no.245, pp.65-75, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaşam boyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.3, pp.693-708, 2009 (Other Refereed National Journals)

Metinlerin okunabilirlik düzeyinin saptanmasına Yönelik Eleştirel Bir Bakış

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.21, pp.76-87, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dün Bugün Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Amaçlarına Disiplinler Arası BirYaklaşım

Milli Eğitim Dergisi, no.147, 2002 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Yetiştirmede Almanya, Fransa ve Türkiye Örneği

Çağdaş Eğitim Dergisi, no.228, pp.18-22, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problems and Prospects of Social Partnership in the Professional Pedagogical Education

Eurasian Conference on LanguageSocial Scince, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017

Rol Oynama Tekniğinin İngilizce Dersi Dil Becerilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türkiye’de Karşılıklı Öğretim Çalışmaları

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.80-81

Eğitim Programı Öğelerinin Göç Bağlamında İncelenmesi

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 January - 19 February 2017

Metacognitive strategies of the university students with respect to their perceived self-confidence levels about learning

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3336-3339 identifier

(Post yapılandırmacılık) allosterik öğrenme yaklaşımına göre öğrenme ve eğitim durumlarının olası niteliği.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11 November 2010, vol.11, pp.468-473

Books & Book Chapters

Öğrenmeye Uygun Olumlu Bir Sınıf Ortamı Oluşturmada Öğretmen Davranışları

in: Sınıf Yönetimi, Galip Yüksel, Sevil Büyükalan Filiz, Editor, PEGEM, Ankara, pp.409-441, 2017

Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Yusuf BUDAK, Editor, PEGEM, pp.1-26, 2016

Okulda Motivasyon

Anı Yayıncılık, Ankara, 2015

An Overview of Integrating Globalisation and Internalisation In Teacher Education Contexte

in: Internationalisierung der Lehrerlnnenbildung Perspektiven aus Theorie und Praxis Internationalisierung der Lehrerlnnenbildung Perspektiven aus Theorie und Praxis, , Editor, Waxmann, Münster-Newyork, pp.57-66, 2015

Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemeri, Yusuf Budak, Editor, PEGEM, Ankara, pp.1-28, 2015

Öğrenmeye Uygun Olumlu Bir Sınıf Ortamı Oluşturmada Öğretmen Davranışları

in: Sınıf Yönetimi, Leyla Küçükahmet, Editor, PEGEM, Ankara, pp.286-321, 2015