Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİNİN ÖNLENMESİNDE DİYETSEL YAKLAŞIMLAR

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.296-301

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSi

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMUNUN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.263-272 Creative Commons License

Adiponektin, leptin ve diyet antioksidan kapasitesinin kolorektal kanser patogenezindeki rolü

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 May 2019 Sustainable Development

The role of adiponectin, leptin and dietary antioxidant capacity in the pathogenesis of colorectal cancer

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 June 2019 Sustainable Development

Effetcf of probiotics on mental health

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Yeşil Kahve Biyoaktif Bileşenlerinin Obeziteye Etkisi

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Books & Book Chapters

KRONİK HASTALIKLARDA ÜÇ TEMEL MEKANİZMA: "İNFLAMASYON, OKSİDASYON VE GLİKASYON DÖNGÜSÜ"

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-5, 2021

POPÜLER DİYETLER

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.149-177, 2021

Potansiyel Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık Etkileşimi

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.196-236, 2020

Sağlıklı Beslenme ve Besin Ögeleri

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.42-71, 2020

Besin Güvenliği: Besin Üretim ve İşleme Sistemleri

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.238-266, 2020

Klinik Nütrisyonla İlişkili Tanımlar ve Terminoloji

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.32-77, 2020

Kemik Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.470-494, 2019

Tiroid ve Adrenal Bez Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.496-523, 2019

Öğününü Enerji Yoğunluğu, Makro Besin Ögesi İçeriği ile Farmakokinetik İlaç Etkileşimleri

in: Besin İlaç Etkileşimleri, Efsun Karabudak, Perim Türker, Editor, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Ankara, pp.159-163, 2017