Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.75, ss.1546-1561, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Transvers Vajinal Septumu Olan Adölesana Yönelik Psikososyal Sorunlara İlişkin Hemşirelik Bakımı

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perinatolojide hasta güvenliğiuygulamaları

I. Uluslararası Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 24 - 25 Mart 2018

TOPLUMDAKİ BİREYLERİN HEMŞİRELERE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMLARI

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Kadınların anne olmaya ilişkin algıları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Küresel Değişim Rüzgarları ve Hemşirelik., Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMDA BEBEĞİ YATAN EBEVEYNLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI VE EBEVEYN BEBEK BAĞLANMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Premenstrual Sendromda Kullanılan Tamamlayıcı Yöntemler

 12. Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Kadın Sağlığının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular: Yaşlılık ve Kadın Sağlığı Özel Sayısı, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.75-80, 2019