Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Removal of hexavalent chromium anions via polymer enhanced ultrafiltration using a fully ionized polyelectrolyte

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.52, sa.15, ss.2487-2497, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selective mercury uptake by polymer supported hydroxyethyl sulfonamides

REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, cilt.68, sa.4, ss.842-850, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal and recovery of metal anions via functional polymer based PEUF

DESALINATION, cilt.200, ss.286-287, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protein-based complex medium design for recombinant serine alkaline protease production

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, cilt.33, sa.7, ss.975-986, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Removal of Dyes from Aqueous Solution Using Activated CarbonEmbedded Cryogels

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, sa.2, ss.171-177, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Removal of Heavy Metals From Aqueus Solution Using Activated Carbon Embedded Cryogels

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.45, sa.1, ss.135-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Propolis Yüklü Mikroküreler ile Modifiye Edilmiş Kriyojel Membranlardan Kontrollü İlaç Salımı

II. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019