Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PVAc ve PU Tutkalı İle Yapıştırılmış Farklı Katman Varyasyonlarındaki Lamine Ahşap Elemanların Eğilme Direncinin Belirlenmesi

4th International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 30 November - 03 December 2023, vol.1, pp.1081-1089 Creative Commons License

Farklı Açılarda Yerleştirilen Destek Katmanlarıyla Güçlendirilmiş Lamine Ahşap Elemanların Eğilme Performansı

4th International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 30 November - 03 December 2023, vol.1, no.1, pp.1045-1056 Creative Commons License

Farklı Yüzey Özelliğine Sahip Laminant Parkelerin Bazı Mekanik Performanslarının Belirlenmesi

4th International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 30 November 2023, vol.1, no.1, pp.937-943 Creative Commons License

Research on the Wooden Doors of the Mosques Buılt Durıng the Seljuk and Ottoman Period in Samsun and Amasya

3. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 December 2022, vol.1, no.3, pp.262-272 Creative Commons License

An Investıgatıon of Ankara Arslanhane Mosque’s Mınbar in Terms of Materıal, Dımensıon, Ornament, and Constructıon

International Anatolian Congress on Scientific Research, Kayseri, Turkey, 27 - 29 December 2022, vol.2, pp.29-49 Creative Commons License

Determination of Abrasion and Scratch Resistance of Some Varnishes Applied to Naturally Aged Wood

The XXXth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 22 - 23 September 2022, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Modulus of elasticity and flexural behavior of glulam beams reinforced with steel mesh in different mesh openings

International online conference Research for Furniture Industry Poznan, Poland, 22-23 September 2022, Poznan, Poland, 22 - 23 September 2022

Autodesk-Inventor Ilogic Yardımı İle Parametrik Zıvanalı ve Kavelalı Birleştirme Tasarımı

4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Turkey, 04 March 2022, pp.124-128

YONGALEVHA VE LİFLEVHALARIN ISI İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

OFİS MOBİLYASI TASARIMI VE ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İSTANBUL- MASKO ÖRNEĞİNDEİNCELENMESİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

ATIK KAĞITLAR İLE ÜRETİLMİŞ MOBİLYA PANELLERİNİN ISI İLETKENLİK ÖZELLİKLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 November 2019

Investigation of the Psychosocial Risk Factors that Cause Occupational Diseases in Furniture Industry in Ankara-Siteler

29th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, vol.1, pp.103-114

SELECTION OF REINFORCED-GLUED LAMINATED TIMBER BEAMS ACCORDING TO BENDING STRENGTH-PRODUCTION COST DECISION CRITERIA

THE XXIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH FOR FURNITURE INDUSTRY, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.19-33

Farklı Özelliklerde PVAc Esaslı Tutkalların YapışmaPerformanslarının Belirlenmesi

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.1, pp.215-224

Carbon Dioxide Amount in the Combustion of European Oak (Quercus petreae Liebl.) Wood Bleached and Varnished

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.469-482 identifier

Teknolojik Gelişmelerin Türk Ahşap Sanatındaki Oyma ve Kakma Uygulamalarına Etkisi

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1227-1234

Güçlendirilmiş Ahşap Lamine Elemanların Elastikiyet Özelliklerinin Belirlenmesi

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1132-1140

Mühendislik Yaklaşımıyla Kündekâri TekniğininGelenekli Türk Ahşap Sanatındaki Yeri Ve Önemi

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.366-368

Erzurum Murat Paşa Camisi Ahşap Kapı ve Pencere İç Kepenkleri Üzerine Bir İnceleme

5th International Folk Culture and Art Activities Symposium, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.369-371

The Determınation of Optimal Process Parameters of MDF in the Pocket Milling Using CNC Machine

The XXVIIIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017, vol.1, pp.91-97

Ahşap Yüzeylerinde Kullanılan Bazı Verniklerin Tutunma Direnci ve Sertlik Değerleri

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

Adhesion Strength and Hardness Values of Some Varnishes Used on Wood Surfaces

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.962

Determination of Bonding Strength of Laminated Wood Elements Supported with Various Materials

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.976

The Determination of the Resistance to Abrasion and Scratching of Some Varnishes Applied on Sapele Wood

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.581

Ağaçişleri Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örnek BirRisk Analizi Uygulaması

Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 March 2017, vol.1, pp.81

Restoratıon Applıcatıons of Wooden Structures in Turkey

2nd International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.450-455

Problems and Suggestıons for Offıce Furnıture Manufacture

2nd International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.154-159

Ağaç Kakma Uygulamalarında Lazer Kullanımı

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.2, pp.107-122

A Case Study for Office Furniture Design in Turkey

The 27th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.564-570

Zararlı gazların konut ve insan yaşam kalitesine etkileri

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.792-797

Effects of hazardous gases to housing and human life quality

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.792-797

Expression of Cultural Richness Turkish Wooden Art

2015 World Wood Day Symposium, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 March 2015, pp.21

Experimental Analysis of Hysteretic Load Behavior of Timber Framed Shear Walls with Openings

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Design education: A case study of furniture and decoration education

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2348-2353 Sustainable Development identifier identifier

A case study of technical and vocational education in Turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.160-167 identifier identifier

Earthquake and Design: An Example of Entrance Door for Houses

7 th International Design Conference, İzmir, Turkey, 11 - 13 April 2007

Kündekari Türk Ahşap Sanatındaki Yeri Önemi ve Yapım Tekniği Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.1, pp.1-10

Üniversite ile Mobilya Endüstrisi İşbirliği Arakesitinde CAD Eğitimi ve Kullanımı

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.244-251

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 September - 12 April 2003, vol.1, pp.253-262

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri University Industry Relations in Turkey s Furniture Industry

1th International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Ankara, 23 - 24 January 2003, pp.253-262

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

130

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

98

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

196

H-Index (Scholar)

7

Citiation (TrDizin)

25

H-Index (TrDizin)

2

Project

15

Thesis Advisory

18

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals