Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis of OMC supported Pt catalysts and the effect of the metal loading technique on their PEM fuel cell performances

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, cilt.207, sa.7, ss.961-971, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carbon supported Pt-based ternary catalysts for oxygen reduction in PEM fuel cells

CATALYSIS COMMUNICATIONS, cilt.12, sa.8, ss.707-711, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activity and selectivity of CO oxidation in H-2 rich stream over the Ag/Co/Ce mixed oxide catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, sa.6, ss.2247-2261, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The CO Oxidation Mechanism Over Ag-Co And Co-Ce Mixed Oxide Catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.8, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selective CO oxidation over ceria supported CuO catalysts

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.115, ss.496-501, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization and CO oxidation activity studies of co-based catalysts

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.31, sa.5, ss.465-471, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Catalytic oxidation of Co over Ag-Co/alumina catalysts

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, cilt.190, ss.986-998, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selective carbon monoxide oxidation over Ag-based composite oxides

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.27, sa.2, ss.219-224, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kinetics of trona sulfur dioxide reaction

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.40, sa.1, ss.13-18, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soda ash production from Trona in a spray dryer

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.68, sa.2, ss.157-162, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance Evaluation of PtAgFe/C as a Cathode Catalyst in PEM Fuel Cell

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, sa.1, ss.42-51, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oxygen Reduction Kinetics in the Ordered Mesoporous Carbon Supported Pt Catalysts

4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019), 20 - 23 Haziran 2019

Türkiye Yükseköğrenimindeki Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Örneği

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Makedonya, 27 Haziran 2018 - 30 Haziran 2019

Effect of Pyridine and Isobuthanol as Additives on the Performance of Gasoline-Ethanol-Water Blends in the Internal Combustion Engines

ITWCCST 2018 4TH INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCESAND TECHNOLOGIES, 7 - 10 Eylül 2018

Preparation of Pt/OMC Catalysts by Different Loading Strategies

1st International Conference on Advanced Materials and Manufacturing Technologies, 25 - 27 Ekim 2017

Ag Co Ve Co Ce Karışık Oksit Katalizörleri İle Co Oksidasyonunun Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi

UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008

The CO Adsorption And Selective CO Oxidation In H2 Rich Stream Over Ag2O Co3O4 and Co3O4 CeO2 Catalysts

2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, 13 - 15 Temmuz 2007

Promoting Effect Of The Cobalt On The Selective CO Oxidation Catalysts In Hydrogen Rich Stream

Uluslar arası Hidrojen Enerji Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2005

Characterization and CO Oxidation Activity Studies Of Co Based Catalysts

First National Catalysis Conference, Kuzey Kıbrıs ODTÜ Kampüsü, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 17 - 20 Ocak 2007

Studies of pore structure temperature programmed reduction and desorpstion performance of the CeO2 supported silver and cobalt catalysts

EMMC-4, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative research in Mediterranean Countries, Dead Sea, İsrail, 9 - 11 Ocak 2006

Selective Carbon Monoxide Oxidation From Hydrogen Rich Stream By The 5 CuO CeO2 Catalysts

EMMC-4, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative research in Mediterranean Countries, Dead Sea, İsrail, 9 - 11 Ocak 2006

Low Temperature CO oxidation Of The Ceria Promoted Catalysts

7. Dünya Kimya Mühendisliği Kongresi, Glasgow, İSKOÇYA, 10 - 14 Temmuz 2005

Seryum Destekli Gümüş Kobalt Katalizörü İle Seçici CO Oksidasyonu

UKMK-6, Altıncı ulusal kimya mühendisliği kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2004

Zeolit Destekli Farklı Metaloksit Katalizörler İle Karbonmonoksit Oksidasyonu

UKMK 5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002

Catalytic activity of ceria silver cobalt composite oxide catalyst for the selective carbon monoxide oxidation

CHISA 2002 15th Uluslararası Kimya Mühendisliği ve Proses mühendisliği Konferansı, ÇEKOSLAVAKYA, 25 - 30 Ağustos 2002

Surface properties of the Ag Al and Cu Al pillared layered clay catalyst

EMCC-Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001, ss.138-139

Catalytic Oxidation Of Carbon Monoxide By Low Loading Ag Co Alumina Catalysts Effect Of Preparation Techniques

EMCC-2, II. Uluslararası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001

Hidrojence Zengin Yakıtlardan Karbonmonoksidin Seçici Oksidasyonu için Katalizör Sentezi

UKMK 4, IV.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2000