Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synopsis of the genus Scrophularia (Scrophulariaceae) in Turkey

PHYTOTAXA, cilt.333, sa.2, ss.151-187, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species from Turkey, Silene bilgilii (Caryophyllaceae)

PHYTOTAXA, cilt.246, sa.4, ss.293-299, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The revision of genus Seseli (Umbelliferae) in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, sa.6, ss.1018-1037, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pollen morphology of the genus Seseli L. (Umbelliferae) in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.2, ss.175-182, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of Centaurea L. (Cardueae : Asteraceae) from Turkey

BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, cilt.153, sa.1, ss.61-66, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Essential oil composition of Seseli petraeum M. Bieb. and Seseli andronakii Woron. growing in Turkey

FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL, cilt.21, sa.2, ss.257-259, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Centaurea marashica (Asteraceae), a new species from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.42, sa.4, ss.309-312, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Delimaydanoz / Oenanthe (Apiaceae) cinsinin son taksonomik durumu

Bağbahçe Bilim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nallıhan Ankara kuş cenneti florası

Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.91-114, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The relationship between Oenanthe pimpinelloides and Oenanthe silaifolia Apiaceae and their disribution in Turkey

2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) which will be held inAntalya, 23 - 27 Mayıs 2016

The Distribution of Some Oenanthe Apiaceae Species in Turkey

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16 - 19 Mayıs 2016

Distribution and threat categories of Alcea L and Althaea L species in Turkey

2nd international symposium on biology of rare and endemic plants, 24 - 27 Nisan 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Bitki Tayini

Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metotları Uygulamalı Laboratuvar Teknikleri ve Arazi Çalışması, Prof. Dr. Yusuf KALENDER, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.475-482, 2021

Cystopteridaceae/Gevrekeğreltigiller

Resimli Türkiye Florası cilt 2, Adil Güner, Editör, ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, ss.177-181, 2018

Osmunda/Kıraleğreltisi

Resimli Türkiye Florası cilt 2, Adil Güner, Editör, ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, ss.136-138, 2018

VERONİCA

TÜRKİYE BİTKİLERİ LİSTESİ (DAMARLI BİTKİLER), ADİL GÜNER, Editör, NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ YAYINLARI, İstanbul, ss.677-684, 2012

RANUNCULUS

TÜRKİYE BİTKİLERİ LİSTESİ, ADİL GÜNER, Editör, NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ YAYINLARI, İstanbul, ss.771-786, 2012