Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme:Öğretmen Adayları Örneği

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.21, ss.74-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Hiyerarşileri

Tübav Bilim Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.29-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZETLEMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.71, ss.271-285, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuklar İçin Basılmış Dede Korkut Hikayelerinde İç Yapı Özelliklerinin İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.445-461

Özetlemeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.351-352

Düşünme konulu lisansüstü tezlerin incelenmesi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 5e Öğretim Yöntemine Dayalı Öğretim Ortamı Hazırlama Yeterlikleri

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.1-368

Sözlükler öğrencilere ne kadar yardımcı oluyor?

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Sınıf öğretmeni adaylarının değer hiyerarşileri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, 16 - 18 Ocak 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokul Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

Dijital Çağda Lider Sınıf Öğretmeni Olmak, Güneş Ahmet Melih, Yünkül Eyüp, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.81-123, 2020

Examination of Graduate Theses Made in the Field of Social Studies in Classroom Teaching Education

New Trends in Educational Sciences, Çetin Turhan, Dikmenli Yurdal, Sezer Adem, Editör, SRA Academic Publishing, ss.425-440, 2020