Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye ve Güney Kore’de Müzik Eğitimi Veren Kurumlar

İdil Sanat Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orkestra Alanında Yazılmış Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.41, pp.193-204, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE DİNLENİLEN POPÜLER MÜZİKLERİN İNCELENMESİ: SPOTIFY ÖRNEĞİ

Idil Journal of Art and Language, vol.8, no.60, pp.975-983, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

HAÇATURYAN KEMAN KONÇERTOSU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.2, pp.607-612, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlevi Ritual and Traditional Wind Instrument NEY

Showcase, United States Of America, 12 April 2015

Performance Evaluation of PIR Sensor Deployment in Critical Area Surveillance Networks

9th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), California, United States Of America, 26 - 28 May 2014, pp.327-332 identifier identifier

Books & Book Chapters

Keman ve Piyano için Türk Ezgileri-1

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2019