Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of 5-Hydroxymethylfurfural on Pubertal Development of Female Wistar Rats

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.12, ss.79-85, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prostaglandin F receptor expression in intrauterine tissues of pregnant rats

JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE, cilt.15, ss.125-131, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Morphometric Study of the Cervical Canal in Karayaka Ewe

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.2247-2250, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Maternal beslenmenin yavruların üreme fonksiyonları üzerindeki etkisi.

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018

The effects of cafeteria induced maternal obesity on off-springs fertility.

19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 - 08 Ekim 2017

THE EFFECTS OF CAFETERIADIET INDUCED MATERNALOBESITY ON OFF-SPRINGS FERTILITY

19Tth World Congress on IVF in conjuction with 6th Society of Rep., 4 Ekim - 06 Mayıs 2017

Köpek meme tümörlerinde COX 2 INOS ve VEGF ekspresyonu

V. Veteriner Dogum ve Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013

Prostaglandin F receptor expression in intrauterine tissues of pregnant rats

3rd ICLAS International Council for Laboratory Animal Science Symposium, 13 - 15 Haziran 2011