Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Liselere Geçiş Sınavında Sorulan Biyoloji Sorularına Yönelik Başarılarının İncelenmesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.142-163, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective Science Teachers’ Views on Career Planning and their Self-efficacy Levels for Career Decision-Making

International Online Journal of Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.960-975, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programındaki Biyoloji Derslerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.133-143, 2019 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kpss Hazırlık Sürecinde Ek Ders Desteği Alma Durumlarının İncelenmesi

Online Fen Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.14-24, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.105-123, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-9, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Genel Fizik Laboratuarı II Dersinde Kullanılan Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öz Yeterlik Tutum ve Başarıya Etkisi

K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.2, pp.511-534, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.557-573, 2015 (Other Refereed National Journals)

Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.231-246, 2011 (Other Refereed National Journals)

Effect of Problem Solving Method on Science Process Skills and Academic Achievement

Journal of Turkish Science Education, vol.7, no.4, pp.13-25, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Kavram Haritası ve V Diyagramının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.378-394, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2016

The Impact of Hands on Activities in 6th Grade Electricity in Our Lives Unit on Students Attitudes

XIV IOSTE International Symposium on Socio-Cultural and Human Values in Science and Technology Education, Bled, Slovenia, 13 - 18 June 2010

Fen bilgisi öğretmen adaylarının hava kirliliği konusundaki bilgi düzeyleri

1. İlköğretim Kongresi: İlköğretimde Eğitim ve Öğretim, Turkey, 15 - 17 November 2007

Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının fen ve laboratuara yönelik tutumları

1. İlköğretim Kongresi: İlköğretimde Eğitim ve Öğretim, Turkey, 15 - 17 November 2007

Books & Book Chapters

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının KPSS Fen Bilimleri Öğretmenliği ÖABT Sorularını Cevaplama Durumlarının ve Sınava Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

in: İlköğretim Çalışmaları: Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan OLKUN Mehmet Engin DENİZ Mehmet TORAN Mehmet Hayri SARI Halil KAMIŞLI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.499-515, 2019

Fen Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme

in: Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, H.Gamze Hastürk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.187-219, 2017

4. Bölüm: Çevre Kirliliği ve Nedenleri

in: Fen Eğitiminde Çevre, MUSTAFA AYDOĞDU, Editor, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp.41-56, 2009

Fizik Deneyleri

in: Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I II, MUSTAFA AYDOĞDU, Editor, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp.5-60, 2009

2. Bölüm: Canlılar ve Çevre

in: Fen Eğitiminde Çevre, MUSTAFA AYDOĞDU, Editor, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp.11-30, 2009