Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bariatrik Cerrhi Sonrası Wernicke Ensefolapatisi Olgusu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Ayak Bileği Burkulmasını Takiben Gelişen Peroneal Nöropati Olgu Sunumu

24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Fahr Hastalığı Olgu Sunumu

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2012

Elektrofizyolojik İncelemeyle Tanı Konulan Pancoast Tümörlü İki Olgu

25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Malignite ilişkili bir GBS olgusu

25. Ulusal klinik nörofizyoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Peroneal Nöropati ile Katı Bacak Sendromu

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Omuz Çevresi Tuzak Nöropatileri

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editör, US Akademi, Ankara, ss.493-499, 2019

Üst Ekstremite Nörolojik Muayenesi

Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editör, US Akademi, Ankara, ss.489-493, 2019

Omuz Çevresi Sinir Sıkışma Sendromu

Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editör, US Akademi, Ankara, ss.245-250, 2018