Genel Bilgiler

Biyografi

15.02.1965 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. 1988 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Genel Müdürlük bünyesinde düzenlenen kurslara katılarak Osmanlıca, Kamu Yönetimi, İngilizce ve Arşivcilik konularında yaklaşık iki yıl süren hizmet içi eğitimini başarı ile tamamladı.

1991-1992 yılları arasında Kars-Sarıkamış’ta Topçu Asteğmen olarak askerlik görevini tamamladı.   Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi anabilim dalında “Atatürk Döneminde Türkçenin Öğretimi ile İlgili Olarak Geliştirilen Devlet Politikaları” adlı çalışmasıyla yüksek lisans öğrenimini, 20.04.1999 tarihinde “Selim Sâbit Efendi ve Usûl-i Cedit Hareketi İçerisindeki Yeri” adlı çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümünün kuruluş çalışmalarını yürütmek ve ders müfredatını hazırlamak amacıyla 18 Haziran – 2 Temmuz 2003 tarihlerinde arasında Afganistan Kabil Üniversitesinde 2547 sayılı kanunu 39. Maddesine göre geçici olarak görevlendirildi.

TİKA’nın talebi üzerine 2004 yılında Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde Komrat Devlet Üniversitesi Millet Kültürü Fakültesi Türkoloji Bölümünün kuruluş faaliyetlerini yürüttü ve bu bölümün öğretim programını hazırladı. Aynı ülkede Kişinev Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkçe-İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünde "Öğretim Elemanı Eğitimi" ,"Program Geliştirme" ve "Eğitim Ortamı Oluşturma" çalışmalarında görev aldı. Haziran 2004 yılında yabancı dil seviyesini geliştirmek amacıyla üç ay İngiltere’de dil eğitimi aldı.  2005-2010 Eğitim–Öğretim yılları arasında 2547 sayılı Kanunun 40 / a maddesine göre Başkent Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Hacettepe üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirildi. 2018-2020 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Danışmanlığı yaptı. 13 farklı üniversiteden 40 akademisyenle Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları adı altında sivil bir toplum örgütü kurdu ve halen bu örgütün yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 2018 yılından itibaren de Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir. 2020 yılında Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına Kurucu Temsilcisi olarak atandı ve halen Kurucu Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Gazi Eğitim Fakültesi
Bölüm
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Ana Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi

İletişim