Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe 6-7-8 Ders Kitaplarında Yer AlanDinleme / İzleme Etkinliklerinin DüşünceBecerisine Katkısı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.25, ss.299-359, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitmenlerinin Yazılı Anlatım Sorunlarıyla İlişkili Görüşleri: Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Örneği

RESS Journal Route Educaitonal Social Science Journal, cilt.7, sa.9, ss.276-288, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Yazınsal Nitelikli Metinlerin Önemi: Bir Olgubilim Çalışması

International Journal of Academy, cilt.8, sa.3, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM DERS KİTABININDEĞERLERİ

International Journal of Language and Education Research, cilt.2, sa.2, ss.86-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sevda Türküsüdür Hâluk Hoca

Yeni Türkiye, sa.109, ss.22-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Dnlediğini Anlama Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

International Journal of language Academy, cilt.7, sa.3, ss.134-151, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.3, ss.157-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1944-1989 Yılları Arasında Bulgaristanda Türkçe Eğitimi

International Journal of Languages Edecation and Teaching, cilt.7, sa.2, ss.81-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fars Dillilere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Yeri

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.337-352, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesini Yabancı Dil Olarak Öğrenen Gürcü Öğrencilerin Yazma Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlar ve çözüm Önerileri

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.316-327, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazma Tutumlarına Dair Ölçek Geliştirme

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.704-716, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE KATKISI

Turkish Studies Eğitim Bilimleri, cilt.12, sa.17, ss.33-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesinde Etkileşimsel Okuma Öğretiminin Rolü

Kesit Akademi Dergisi, sa.7, ss.374-388, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevim Ak’ın Öykülerinin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.177-195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Tasarıma Dayalı yazma Modelini Metin Oluşturma Sürecinde kullanma Becerileri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.114-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Tasarım Modellerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Metin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.1, ss.290-304, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkoloji Araştırmalarında Kullanılan Metot ve Yaklaşımlar

International Journal of Language Acedemy, ss.226-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Durumları

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.17, ss.470-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afganistan’ın Dil Politikası ve Afganistan’da Türkçe Eğitimi Tarihi

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afganistan'da Dil Politikası ve Afganistan'da Türkçe Eğitimi Tarihi

Türkbilig türkoloji araştırmaları, sa.32, ss.155-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.842-856, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmenlerinin Özel alan Yeterlilikleri üzerine Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), sa.38, ss.103-117, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedef Kitlesi Çocuk Olan Mehmet Âkif Ersoy Biyografilerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.2175-2192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil öğretiminde Otantik Materyal Kullanımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.54-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi

YYÜ Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.13, sa.1, ss.146-163, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lübnan daki Türk Varlığı ve Türkçe Öğretimi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.3, sa.3, ss.131-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırılmış Grid Test Tekniğinin Türkçe Eğitiminde Kavram Öğretimine Katkısı

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.271-287, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocuk Edebiyatının Gelişimine Katkıları Çocuk Vakfı Örneği

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.3, sa.2, ss.10-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına BirÖrnek Flipped Classroom

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi öğretim Programı Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi Bankacılık Örneği

Zeitschrift für die Welt der TürkenJournal of World of Turks, cilt.7, sa.2, ss.87-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La Fontaine Orman Mahkemesinde Adlı Eserin Çocuk Edebiyatı Açısından Uygunluğunun İncelenmesi

International Journal ofTurkish Education andTrainingUluslararası TürkçeEğitimi ve Öğretimi Dergisi, sa.2, ss.28-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaspıralı İsmail Beyin Cedit Mektepleri üzerine

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.365-381, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.3, sa.3, ss.25-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Edebiyatı Öğretimi Üzerine

Türk Dili, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde Önemli Bir İsim Kazım Nami DURU

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, sa.19, ss.173-194, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Ruhi Şirin in çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında incelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.155-175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig in Türkçe Öğretimi Açısından Önem

Yeni Türkiye, sa.5, ss.304-310, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.114-150, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Okuma Seferberliği çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime Cümle Uzunukları ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

Türklük Bilimi araştırmaları, cilt.27, sa.27, ss.645-654, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural Aspects in Teaching Foreign Language

Journal of Modern Turkish Studies, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, ss.113-131, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, cilt.5, sa.9, ss.109-129, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.663-692, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.110-129, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Gelştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilinleri Fakültesi Dergisi, sa.40, ss.113-131, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukta Dil Gelişim Süreci

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.169-176, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Bilim Dili Türkçe

Eğitimin Sesi, ss.30-31, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitiminde Çocuk Edebiyatının Önemi

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.161-167, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi

TÜBAR, cilt.13, ss.161-167, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Yabancı Dille Eğitimin Sakıncaları Üzerine

Türk Yurdu, ss.404-406, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon Çalışmalarının Önemi

Türk Dili, ss.588-591, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Selim Sabit in Yeri ve Önemi

Bilge, ss.110-112, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Edebiyatı Enstitüsü Kurulmalıdır

Çağdaş Eğitim, ss.48, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Türkçe ders Kitaplarında Yer Alan Masallar Üzerine

Prof. Dr. A. Haluk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Yabancılar İçin Türkçe ve Peyk-e Parsi Temel Düzey Ders Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından incelenmesi

Prof. Dr. A. Haluk Dursun Anısına Uluslarası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Evrensel Değer Aktarımı: Kuş Ağacı Örneği.

IV. Uluslararası Kültürel Çokseslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti Konferansı, Köstence, Romanya, 4 - 07 Haziran 2018, ss.24-34

Medeniyetler Beşiği İstanbul

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2019

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Stratejik Düşünme

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Dilin Canlılığı Açısından Anlam Değişmelerine Genel Bir Bakış

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Türk Tarihinde Balkanların Yeri

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Mekonya Kosova, Makedonya, Türkiye, 27 Eylül 2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel düzeydeki Telaffuz Sorunlarına Yönelik çözüm Önerileri

III. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019

Türklerin Anadolu Serüveni

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği, Ahlat, Türkiye, 13 Temmuz 2019

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Birlik Şuuru

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2019

Milli Mücadelede Erzurumun Yeri

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği, Erzurum, Türkiye, 26 Nisan 2019

Fıratın Kuzuları Üzerine

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği, Türkiye, 15 Şubat 2019

Bağımsızlık Giden Yol : Çanakkale

Çanakkale’xxde Tarih Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 05 Ocak 2019

Balkanlarda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal İhtiyacı

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Haziran 2018, ss.3-5

Balkanlarda Kültürel Diplomasinin Yolu : Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Haziran 2018, ss.1-2

Süreç Odaklı Yazma Öğretiminde Kullanılan Modellere Genel Bir Bakış

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU, 27 - 29 Eylül 2018

Dört Kare Yazma Metodunun Yazılı Anlatım Becerisine Etkisi

BABİR International Conference For Humanities, 13 - 15 Nisan 2018

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da sosyal hayat

Uluslararası Tarihte Etimesgut. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.3, ss.448-452

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edebi Eserlerin Önemi

ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Osman Çeviksoy’un Çocuk Edebiyatındaki Yeri

ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Osmanlılarda Eğitim Sisteminde Sıbyan Mektepleri ve Türkçe Öğretimi

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, Potgoritsa, KARADAĞ, 1 - 04 Mayıs 2017

Balkanlarda Bir Osmanlı Maarfçisi: Tırnoçalı Hasan Efendi

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, Potgoritsa, KARADAĞ, 1 - 04 Mayıs 2017

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi

I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Özel Amaçlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST YAZMAYA KARŞI TUTUMLARI

I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBİLGİ ŞÖLENİ, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumları

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Balkanlarda Bir Osmanlı Maarifçisi: Tırnofçalı Hasan Efendi

First Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, 19 - 22 Mayıs 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Bilim Dili olarak Türkçeye Katkısı

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Bilim Dili OlarakTürkçeye Katkısı

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimine Yönelik Öneriler

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Türçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde İstasyon Tekniğinin B2 Seviyesinde Yazma Becrisinde Kullanımı

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİNİN B2 SEVİYESİNDE YAZMA BECERİSİNDE KULLANIMI

ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Öneriler

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma düzeyleri

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Türk Dili Edebiyatı Ders Kitaplarının Düşünce Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. M. Fuat Köprülü Anısına II. Türk Dili ve Edebiyatları Eğitimi Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017

Tarihî Belgeler Işığında Türkçe öğretimi

Yaşam Boyu Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2016, ss.45-49

TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

World Congress on Lifelong Education, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2016

Hamdullah Suphi Tanrıöver in Gagavuz Türklerine Hizmetleri

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Hamdullah Suphi Tanrıöver in Eğitim ve Kültür Hayatımıza Katkıları

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Folklorden Beslenen Bir Çocuk Yazarı olarak Numan Kartal

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Erken Çocukluk Döneminde kullanılan kitapların dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Masal Farkındalığı ve Bu Farkındalığın Kültürel Değerlerin Aktarılmasındaki Önemi

5. WORD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, cilt.5, ss.60-70

Cedit Mekteplerde İlkokuma Yazma Öğretimi

II.Uluslararası Türk kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.366-371

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenenlerin dinleme becerisine Yönelik Kaygı düzeylerinin incelenmesi

III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1972-1973

Medeniyet ve Kültür Tarihimizde Çığır Açıcı Bir İsim Nurettin Topçu

HALİDE EDİP ADIVAR'IN ÖLÜMÜNÜN 50. YILDÖNÜMÜ ANISINA ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 Ekim 2104 - 22 Ekim 2014, cilt.2, ss.895-908

Birinci Dünya Savaşına Bir Asteğmenin Gözüyle Bakış

100. Yılında I. Dünya Savaşı, Budapest, Macaristan, 3 - 05 Kasım 2014, ss.683-689

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Çerçevesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.1, ss.601-624

Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitiminin Yeri ve Önemi

G. Ü. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Ocak 2012, cilt.4, ss.2769-2784

Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Kültür Unsurlarının Yeri

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.595-598

Kitap & Kitap Bölümleri

Dil ve Kültür İlişkisi

Dil ve Kültür, ŞAHİN Ayfer, Editör, Vizetek, Ankara, ss.23-56, 2020

"Türkçe Öğreniyorum" Setinin Değerler Bakımından İncelenmesi

KÜLTÜREL ÇOKSESLİLİK Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti. Disiplinlerarası Yaklaşımlar, -, Editör, EDITURA UNIVERSITARA, Ankara, ss.564-571, 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Nitelikleri

KÜLTÜREL ÇOKSESLİLİK Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti. Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Estella CIOBANU, Florentina NICOLAE, Cristina-Valentina DAFINOIU, Laura Elena PASCALE, Şuheda ÖNAL, Editör, EDITURA UNIVERSITARA, Ankara, ss.493-505, 2019

Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Evrensel Değer Aktarımı: Kuş Ağacı Örneği

KÜLTÜREL ÇOKSESLİLİK Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti. Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Estella CIOBANU, Florentina NICOLAE, Cristina-Valentina DAFINOIU, Laura Elena PASCALE, Şuheda ÖNAL, Editör, EDITURA UNIVERSITARA, Ankara, ss.24-33, 2019

Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Kitapların Dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA BARIŞ KÜLTÜRÜ, ASUTAY HİKMET, ÖZTÜRK TUNCAY,YILMAZ DİDEM,BAYTAR DURAN SEMA,GÜREL SARE, ÜNAL H. ZEKİYE , Editör, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Edirne, ss.355-361, 2016

Avrupa'da Yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi

Prof Dr Abdurrahman Güzel Armağanı, Demir Celal, Editör, Akçağ, Ankara, ss.247-256, 2013

Konuşma Eğitimi

Pegem Akademi, Ankara, 2011

(Türkçe Eğitiminde İlkokuma-Yazma öğretiminin Yeri ve önemi)

Prof Dr Yahya Akyüze Armağan, , Editör, PEGEM AKADEMİ, ss.1221-1228, 2011

Yavuz Bülent Bakiler ve Türkçe Eğitimine Katkıları

Yavuz Bülent Bakiler e Armağan, , Editör, Size Dergisi Yayınları, İstanbul, ss.250-263, 2008

Sadık Tural'ın Tanımladığı Bazı Kelimeler Üzerine Bir Sözlük Denemesi

Prof Dr Sadık Tural Armağanı, , Editör, Adsız, Ankara, ss.128-145, 2004