Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Molla Câmi’nin Baharistan’ında Eğitim Ve Değerler

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi III, Ankara, Turkey, 16 November 2023

Fehime Nüzhet’in II. Abdülhamit İçin Yazdığı Şiirler

Söylem 2. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 08 October 2023

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİDEN YARARLANMAK

Bilge Tonyukuk Anısına III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.303-314

İsmail Hakkı Bursevi’nin Pendname Şerhinde Türkçe Sözvarlığı

Gazi Üniversitesi XII. UluslararasıDünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.690-701

Books & Book Chapters

Yitik Kelimeler

Kayıpkitap, Ankara, 2023

Hasan Şevkî ve Tercümân-ı Hakikat ile Saadet Gazetelerindeki Şiirleri

in: M. A. Yekta Saraç Armağanı, Kaçar Mücahit, Yazar Sadık, Arslan Ömer, Güleç İsmail, Yağcıoğlu Songül Aydın, Alvan Türkan, Yılmaz Müslüm, Odunkıran Fatih, Tığlı Fatih, Yenikale Ahmet, Editor, Dün Bügün Yarın yayınları, İstanbul, pp.321-364, 2023

Hüseyin Şevket'i İzmir'in İşgal,ni Konu Alan Eseri: Kara Günlerde

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkoloji Üzerine İncelemeler, Daşcıoğlu, Yılmaz; Pilten Ufuk, Şahru, Editor, Yaz Yayınları, Afyon, pp.385-453, 2023

HÜSEYİN ŞEVKET (AKKOÇ) VE ESERLERİ

in: Prof. Dr. NÂZIM H. POLAT’A ARMAĞAN, Doç. Dr. Tayfun Haykır Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Apaydın Arş. Gör. Merve Akbaş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Ankara, pp.933-942, 2022

HÂLİS İBRAHÎM EFENDİ’NİN MECMA‘U’L-EMSÂL ADLI ESERİNDE ANLAMLARI VERİLEN TÜRKÇE ATASÖZLERİ

in: Dil Araştırmaları, Prof. Dr. Selma Baş Doç. Dr. Soner İşimtekin Doç. Dr. M. Halil Erzen Doç. Dr. Gülşen Torusdağ Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut Kalender Dr. Öğr. Üyesi M. Arif Erzen Dr. Semra Öğretmen Aslan, Editor, Palet, Van, pp.276-288, 2022

İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ’NİN PENDNÂME ŞERHİNDE ETİMOLOJİK TAHLİLLER

in: Hüseyin Özbay'a Armağan, KURT Mustafa - ÜSTTEN Aliye, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.394-405, 2021

Sûdî’xxnin Gülistân ve Bostân Şerhlerinde Anlam ve Yapı Açısından Şerh Yöntemi

in: Divanlar Arasında Bir Ömür, Neslihan Koç Keskin, Muvaffak Altun, Editor, Akçağ, Ankara, pp.763-788, 2018

Metrics

Publication

31

Open Access

1