Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The efficacy of ozone therapy on free gingival graft augmentation around dental implants

Annals of Medical Research, vol.25, no.4, pp.678-684, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akromegali şüphesiyle birlikte tanımlanan agresif periodontitis olgusu

Acta Odontologica Turcica, vol.23, no.1, pp.39-47, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Modified Space Creation Process For Barrier Membranes in Treatment Of Gingival Recessions

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.2-10, 2004 (Other Refereed National Journals)

İki Farklı Diş Fırçasının Supragingival Plağın Uzaklaştırılmasındaki Etkinliğinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.67-72, 2003 (Other Refereed National Journals)

Reaktif Fokal Dişeti Büyümeleri ve Periodontal Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: 12 Olgunun Uzun Süreli Takibi

Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.83-88, 2001 (Other Refereed National Journals)

PeriodontalTeşhiste Hastalığa Ait potansiyel Markerlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.66-72, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Periodontal Teşhisteki Günümüzdeki Durum ve İleri Diagnostik Teknikler

Gazi üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.35-42, 2000 (Other Refereed National Journals)

Hatalı Dental Uygulamalar Nedeniyle Oluşan Periodontal Doku Kaybının Rejeneratif Tedavi Yöntemleriyle Restorasyonu

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.51-55, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ototransplantasyon

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.93-100, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A prediction model for diagnosing peri‐implant health and disease

28th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Portugal, 26 - 28 September 2019, vol.30, pp.20 Creative Commons License

Investigation of reverse torque effect on bone stress levels in peri- implantitis defects- finite element analysis

28th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Portugal, 26 - 28 September 2019, vol.30, pp.145 Creative Commons License

Two Different Ridge Preservation Technique in Anterior Maxilla: Case Series

FDI World Dental Congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 September 2018, vol.68

Comparison of Laser and Ozone Treatments on Palatal Wounds

FDI World Denta Congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018

İmplant çevresi yumuşak doku biyotipi ve peri-implantitis şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

An evaluation of the relationship between soft tissue biotype and the severity of peri-implantitis

26th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseintegration, 5 - 07 October 2017, vol.28, pp.255

Prevalence and possible risk factors for peri-implant disease in Turkish adults

26th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Madrid, Spain, 5 - 07 October 2017, vol.28, pp.260

The significance of keratinized mucosa weight and thickness in severity of peri implantitis

European Association for Osseointegration, Paris, France, 29 September - 01 October 2016

Esthetic rehabilitation with ceramic abutments and all-ceramic restorations: A case report

11th Congress of the Balkan Stomatological Society, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2006

Myofibroblasts in Drug Induced Gingival Overgrowth

EUROPERIO 4, Berlin, Germany, 19 - 21 June 2003, vol.30, pp.564-669

An Alternative Procedure for Root Coverage

EUROPERIO 4, Berlin, Germany, 19 - 21 June 2003, vol.30, pp.564-669

Çocukluk Dönemi Malignansilerinde Kemoterapi Sonrası Gözlenen Oral Ve Dental Yapı Anomalilerinin Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2000

Books & Book Chapters

Çoklu diş eti çekilmeleri ve uygulanan cerrahi yöntemler: Literatür değerlendirmesi

in: Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Tüter, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.43-53, 2020

Destekleyici Periodontal Tedavi

in: Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları, Deniz Özbay Çetiner,Nurdan Özmeriç Kurtuluş, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1348-1371, 2020

Çoklu Diş Eti Çekilmeleri ve Uygulanan Cerrahi Yöntemler: Literatür Değerlendirmesi

in: Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Türer, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.43-52, 2018

Mukogingival Tedavi: Periodontal Plastik Cerrahi

in: Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları, Deniz Özbay Çetiner, Nurdan Özmeriç Kurtuluş, Editor, Ankara Nobel Tıp Yayınevleri, Ankara, pp.969-1042, 2017

Kuron Kenarının Yerleşimi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.366-369, 2015

Üçüncü Molar Diş Çekiminden Sonra Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji Teşhise Tedaviye yönelik yaklaşımlar ve çözümsel önerileri, Çetiner Fitnat Deniz, Editor, Atlas Yayıncılık, pp.253254, 2015

Estetik: Periodontal Olarak etkilenmiş Maksiller Anterior Dişler

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, atlas Yayınevi, Ankara, pp.359-360, 2015

İmmediyat(Hemen)ya da Geç Dönem (Gecikmiş) implant Yerleştirilmesi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.315-316, 2015

Dental İmplantlara Uygun Hasta seçimi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.287-288, 2015

Gingival Biyotip ve İmplantlar

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.311-314, 2015

Furkasyon TutulumununDebridmanı, Tedavi Yaklaşımı ve İdamesi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.181-184, 2015

Periodontal Açıdan Gülüş Dzaynı

in: Hall Priodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.349-352, 2015

Diş Yüzeyi Temizliği ve Kök Yüzeyi düzleştirmesine Karşı UltrasonikDebridman

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.177-178, 2015

Yumuşak doku Greftlemesine Yönelik Bir Karar Şeması

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.257-261, 2015

Denüdasyon

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, atlas Yayınevi, Ankara, pp.266-267, 2015

Restoratif Açıdan Gülüş Dizaynı

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.353-354, 2015

Elektrikli veya Manüel Diş Fırçası

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.67, 2015

Pediatrik Hastada Tedavi Yaklaşımı

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.156-158, 2015

Yumuşak doku Kret Ogmentasyonu

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.270-272, 2015

Estetiği arttırmada Yönlendirilmiş doku Rejenerasyonu Stratejisi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.240-243, 2015

Estetik: gingival greftleme

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.364-365, 2015

Estetik:Maksiller Dudak Hattı

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas yayınevi, Ankara, pp.355-356, 2015

Yumuşak doku Grefti veya Yeniden Konumlandırılan Gingival Flep

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.263-265, 2015

Periodontal Tedavide Lokal anestezi Uygulamalarında Dikkate Alınacak Faktörler

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.173-174, 2015

Estetik: Dişlerin Orantısı

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.357-358, 2015

Yardımcı Plak Kontrolü Araçları

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.186-187, 2015

Profilaksi, Debridman, ve kök Yüzeyi Düzleştirmesi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.175-176, 2015

Servikal Lezyonlar: Greft mi?Restorasyon mu?

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas yayınevi, Ankara, pp.268-269, 2015

Estetik: Yüksek Dudak Hattı

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner- Nihan Akdoğan, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.361-363, 2015

İmmediyat İmplant Yerleştirilmesi Sırasında Doku Yönetimi

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.317-319, 2015

üçüncü Molar Diş Çekiminden Sonra Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

in: Hall Periodontoloji ve dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.253-254, 2015

İmplant Bölgesinin Değerlendirilmesi: Sert ve Yumuşak dokuda Dikkate Alınması Gereken Durumlar

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.309-310, 2015

Kök Yakınlığı Olan Maksiller Molar Dişler Ve Periodontal Problemler

in: Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.179-180, 2015