Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The efficacy of ozone therapy on free gingival graft augmentation around dental implants

Annals of Medical Research, cilt.25, sa.4, ss.678-684, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akromegali şüphesiyle birlikte tanımlanan agresif periodontitis olgusu

Acta Odontologica Turcica, cilt.23, sa.1, ss.39-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Modified Space Creation Process For Barrier Membranes in Treatment Of Gingival Recessions

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.2-10, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Diş Fırçasının Supragingival Plağın Uzaklaştırılmasındaki Etkinliğinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.67-72, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reaktif Fokal Dişeti Büyümeleri ve Periodontal Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: 12 Olgunun Uzun Süreli Takibi

Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.83-88, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PeriodontalTeşhiste Hastalığa Ait potansiyel Markerlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.66-72, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal Teşhisteki Günümüzdeki Durum ve İleri Diagnostik Teknikler

Gazi üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.35-42, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatalı Dental Uygulamalar Nedeniyle Oluşan Periodontal Doku Kaybının Rejeneratif Tedavi Yöntemleriyle Restorasyonu

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.51-55, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ototransplantasyon

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.93-100, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kimyasal Yapılardaki Ağız Gargaralarının İnsan Dişeti Fibroblastları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.114117, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A prediction model for diagnosing peri‐implant health and disease

28th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Portekiz, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.30, ss.20 Creative Commons License

Investigation of reverse torque effect on bone stress levels in peri- implantitis defects- finite element analysis

28th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Portekiz, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.30, ss.145 Creative Commons License

Two Different Ridge Preservation Technique in Anterior Maxilla: Case Series

FDI World Dental Congress, Buenos Aires, Arjantin, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.68

Comparison of Laser and Ozone Treatments on Palatal Wounds

FDI World Denta Congress, Buenos Aires, Arjantin, 5 - 08 Eylül 2018

İmplant çevresi yumuşak doku biyotipi ve peri-implantitis şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

An evaluation of the relationship between soft tissue biotype and the severity of peri-implantitis

26th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseintegration, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.255

Prevalence and possible risk factors for peri-implant disease in Turkish adults

26th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Madrid, İspanya, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.260

Esthetic rehabilitation with ceramic abutments and all-ceramic restorations: A case report

11th Congress of the Balkan Stomatological Society, Sarajevo, Bosna-Hersek, 11 - 14 Mayıs 2006

A Simple Making Method for GTR Barriers in the Treatment of Gingival Reccession

EUROPERIO 2, Florence, İtalya, 15 - 17 Mayıs 1997, cilt.24, ss.845-872

Evaluation Of The Antibacterial Activity Of Chlorhexidine Gluconate Adjunctive Zinc Polycarboxylate Cement in Fixed Prosthodontics

European Congress of Clinical Microbiolgy and Infectious Diseases, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs - 04 Nisan 2004

Periodontal Tissue Formation on Titanium Implants

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

Myofibroblasts in Drug Induced Gingival Overgrowth

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

An Alternative Procedure for Root Coverage

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

Çocukluk Dönemi Malignansilerinde Kemoterapi Sonrası Gözlenen Oral Ve Dental Yapı Anomalilerinin Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Çoklu diş eti çekilmeleri ve uygulanan cerrahi yöntemler: Literatür değerlendirmesi

Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Tüter, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.43-53, 2020

Destekleyici Periodontal Tedavi

Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları, Deniz Özbay Çetiner,Nurdan Özmeriç Kurtuluş, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1348-1371, 2020

Çoklu Diş Eti Çekilmeleri ve Uygulanan Cerrahi Yöntemler: Literatür Değerlendirmesi

Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Türer, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.43-52, 2018

Mukogingival Tedavi: Periodontal Plastik Cerrahi

Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları, Deniz Özbay Çetiner, Nurdan Özmeriç Kurtuluş, Editör, Ankara Nobel Tıp Yayınevleri, Ankara, ss.969-1042, 2017

Kuron Kenarının Yerleşimi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.366-369, 2015

Üçüncü Molar Diş Çekiminden Sonra Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji Teşhise Tedaviye yönelik yaklaşımlar ve çözümsel önerileri, Çetiner Fitnat Deniz, Editör, Atlas Yayıncılık, ss.253254, 2015

Estetik: Periodontal Olarak etkilenmiş Maksiller Anterior Dişler

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, atlas Yayınevi, Ankara, ss.359-360, 2015

İmmediyat(Hemen)ya da Geç Dönem (Gecikmiş) implant Yerleştirilmesi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.315-316, 2015

Dental İmplantlara Uygun Hasta seçimi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.287-288, 2015

Gingival Biyotip ve İmplantlar

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.311-314, 2015

Furkasyon TutulumununDebridmanı, Tedavi Yaklaşımı ve İdamesi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.181-184, 2015

Periodontal Açıdan Gülüş Dzaynı

Hall Priodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.349-352, 2015

Diş Yüzeyi Temizliği ve Kök Yüzeyi düzleştirmesine Karşı UltrasonikDebridman

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.177-178, 2015

Yumuşak doku Greftlemesine Yönelik Bir Karar Şeması

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.257-261, 2015

Denüdasyon

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, atlas Yayınevi, Ankara, ss.266-267, 2015

Restoratif Açıdan Gülüş Dizaynı

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.353-354, 2015

Elektrikli veya Manüel Diş Fırçası

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.67, 2015

Pediatrik Hastada Tedavi Yaklaşımı

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.156-158, 2015

Yumuşak doku Kret Ogmentasyonu

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.270-272, 2015

Estetiği arttırmada Yönlendirilmiş doku Rejenerasyonu Stratejisi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.240-243, 2015

Estetik: gingival greftleme

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.364-365, 2015

Estetik:Maksiller Dudak Hattı

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas yayınevi, Ankara, ss.355-356, 2015

Yumuşak doku Grefti veya Yeniden Konumlandırılan Gingival Flep

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.263-265, 2015

Periodontal Tedavide Lokal anestezi Uygulamalarında Dikkate Alınacak Faktörler

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.173-174, 2015

Estetik: Dişlerin Orantısı

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.357-358, 2015

Yardımcı Plak Kontrolü Araçları

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.186-187, 2015

Profilaksi, Debridman, ve kök Yüzeyi Düzleştirmesi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.175-176, 2015

Servikal Lezyonlar: Greft mi?Restorasyon mu?

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas yayınevi, Ankara, ss.268-269, 2015

Estetik: Yüksek Dudak Hattı

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner- Nihan Akdoğan, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.361-363, 2015

İmmediyat İmplant Yerleştirilmesi Sırasında Doku Yönetimi

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.317-319, 2015

üçüncü Molar Diş Çekiminden Sonra Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Hall Periodontoloji ve dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.253-254, 2015

İmplant Bölgesinin Değerlendirilmesi: Sert ve Yumuşak dokuda Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.309-310, 2015

Kök Yakınlığı Olan Maksiller Molar Dişler Ve Periodontal Problemler

Hall Periodontoloji ve Dental İmplantoloji, Deniz Özbay Çetiner, Editör, Atlas Yayınevi, Ankara, ss.179-180, 2015