Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müzik Öğretmenlerinin Sınıf Çalgısı Olarak ”Blok Flüt” ya da ”Melodika” Tercih Etme Nedenleri

InternatıonalJournalOf Eurasia Social Seciences, vol.8, no.30, pp.1528-1546, 2017 (Other Refereed National Journals)

Scales and exercises with Aksak meters in fluteeducation A study with Turkish and Italian students

Educational Research and Reviews, vol.11, no.8, pp.883-890, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemana Uyarlanmış Halk Ezgilerinin Keman Eğitiminde Kullanılması

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, no.22, pp.691-706, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

4-7 Yaş Başlangıç Keman Eğitiminde Kullanılan Metotlara Yönelik Keman Eğitimcilerinin Görüşleri

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.323-332, 2016 (Other Refereed National Journals)

Montessori Yönteminde Müzik ve Türkiye’de Montessori Anaokullarında Müzik Eğitimi uygulamaları

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.333-346, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lisansüstü Eğitim Alan Müzik Öğretmenlerinin Eğitimleri Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, no.21, pp.505-520, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student Views on Scales and Exercises with Aksak Meters Prepared for Flute Education

International Journal of Arts and Sciences, vol.6, no.8, pp.85-100, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ses Eğitiminde Şarkıların Kullanılma Durumları (Gazi Üniversitesi Örneği)

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.3, no.11, pp.47-62, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Tarihi Dersine Karşı Tutumları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.673-683, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ses Eğitimi ve 3 R Kuralı

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.15, pp.423-426, 2007 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.79-85, 2003 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitiminin Önemi ve Öğretmen Sorunu

Flarmoni Sanat Dergis, no.139, pp.5-8, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Güzel Sanatlar Müzik Dersi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.271-282, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Piyano Eğitimine Yönelik Yarar Algıları

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2021, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.411-418

Şanlıurfa Kısas Türkülerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

1. Ulusal Müzik Ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2016, pp.410-420

Montessori Yönteminde Müzik ve Türkiye de Montessori Anaokullarında Müzik Eğitimi Uygulamaları

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.104

Folk Songs used In Musıc Educatıon And Theır Folk Songs used ın Rhythmıc Propertıes

The 2015 WEI International Academic Conference, Prag, Czech Republic, 18 - 20 May 2015, pp.40-58

Lisansüstü Eğitim Alan Müzik Öğretmenlerinin Eğitimleri Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyum IV-Ispıte 2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.88-89

Geçmişten Günümüze Kıbrıs Müziği ve Halk Ezgilerinin Analizi

Uluslararası 2. Kıbrıs Sempozyumu, Turkey, 21 - 25 October 2010, pp.533-547

The Effect of Musıc on The Development of Students

Uluslararası Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 13 - 16 November 2002, pp.298-301

Books & Book Chapters

Examining the Difficulties in Flute Training of the Folk Songs with Aksak

in: ACADEMIC RESEARCHES IN EDUCATIONAL SCIENCES, Asst. Prof. Gülcan MIHLADIZ, Ph.D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.315-329, 2018

Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar-1

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2009