Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ses Eğitimi ve 3 R Kuralı

Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.15, no.15, pp.423-426, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİ

4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı , Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2022, vol.1, pp.370-371

Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Piyano Eğitimine Yönelik Yarar Algıları

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2021, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.411-418

Şanlıurfa Kısas Türkülerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

1. Ulusal Müzik Ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2016, pp.410-420

Montessori Yönteminde Müzik ve Türkiye de Montessori Anaokullarında Müzik Eğitimi Uygulamaları

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.104

Folk Songs used In Musıc Educatıon And Theır Folk Songs used ın Rhythmıc Propertıes

The 2015 WEI International Academic Conference, Prag, Czech Republic, 18 - 20 May 2015, pp.40-58

Lisansüstü Eğitim Alan Müzik Öğretmenlerinin Eğitimleri Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyum IV-Ispıte 2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.88-89

Geçmişten Günümüze Kıbrıs Müziği ve Halk Ezgilerinin Analizi

Uluslararası 2. Kıbrıs Sempozyumu, Turkey, 21 - 25 October 2010, pp.533-547

The Effect of Musıc on The Development of Students

Uluslararası Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 13 - 16 November 2002, pp.298-301

Books & Book Chapters

Examining the Difficulties in Flute Training of the Folk Songs with Aksak

in: ACADEMIC RESEARCHES IN EDUCATIONAL SCIENCES, Asst. Prof. Gülcan MIHLADIZ, Ph.D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.315-329, 2018

Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar-1

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2009

Metrics

Publication

37

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

18

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals