Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3DOM CeO2 and 3DOM ZrO2 supported nickel catalysts: synthesis, characterization and catalytic activity studies

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.4, ss.1273-1284, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Selective CO methanation over CeO2-ZrO2-composed NiO and Co3O4 catalysts

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.38, sa.4, ss.568-580, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The CO methanation over NaY-zeolite supported Ni/Co3O4, Ni/ZrO2, Co3O4/ZrO2 and Ni/Co3O4/ZrO2 catalysts

CATALYSIS COMMUNICATIONS, cilt.13, sa.1, ss.73-77, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activity and selectivity of CO oxidation in H-2 rich stream over the Ag/Co/Ce mixed oxide catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, sa.6, ss.2247-2261, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The CO Oxidation Mechanism Over Ag-Co And Co-Ce Mixed Oxide Catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.8, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selective CO oxidation over ceria supported CuO catalysts

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.115, ss.496-501, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation

The CO Methanation Over The Rh and Ru Promoted NiO-CeO2-ZrO2 Catalysts, cilt.31, sa.4, ss.1064-1077, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil Sektörüne Bir FMEA Uygulanması

Türkiye Kimya Dergisi: Kimya ve Sanayi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect Of Carbon Support And Preparation Method On The Characteristic Properties Of Fe2O3 Composed Catalysts

International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Characterization Studies Over The Different Carbon Supported NiO Composed Cataysts

International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Methanation Of Carbondioxide Over The NaY-Zeolite and Molecular Sieve Supported NiO Composed Catalysts

International Congress On Engineering And Life Sciences (ICELIS 2018), 26 - 29 Nisan 2018

CO Oxidation Activity Over The CuO-CeO2/Carbon Catalysts

14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25 - 27 Nisan 2018

Havacılık Sektöründe Kimyasal Süreçlerin Risk Değerlendirmesiyle İncelenmesi

IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Emdirme Yöntemi İle Hazırlanmış CuO-CeO2/Karbon Katalizörlerinin Karakteristik ve CO Oksidasyonu Katalitik Aktivite Özelliklerine Çözücünün Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

CO Oksidasyonu için Ag2O/SiO2 ve Co3O4/SiO2 Katalizörlerinin Sentez ve Karakterizasyonu

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Synthesıs Of 3DOM Supported Ni Catalysts

International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition, 15 - 18 Eylül 2015

The CO Methanatıon Over The Ru Promoted NiO CeO2 ZrO2 Catalysts

International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition, 15 - 18 Eylül 2015

Effects of The Chemicals Used in Textile Sectors On The Human Health

1st International Congress and Workshpo Of Forensic Toxicology, 29 - 30 Kasım 2014

Rh ile Güçlendirilmiş NiO CeO2 ZrO2 Katalizörleri Üzerinden CO Metanlaşması

NCC5, 5th National Catalysis Conference, Adana, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014

NaY Zeolit Destekli Co Ni ZrO2 Katalizörleri ile CO Metanlaşmasının İncelenmesi

UKMK9, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

CO Methanation Over Co3O4 CeO2 ZrO2 Ag CeO2 ZrO2 and MnO2 CeO2 ZrO2 Catalysts

EMCC6, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, 7 - 12 Mart 2010

Ag Co Ve Co Ce Karışık Oksit Katalizörleri İle Co Oksidasyonunun Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi

UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008

The CO Adsorption And Selective CO Oxidation In H2 Rich Stream Over Ag2O Co3O4 and Co3O4 CeO2 Catalysts

2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, 13 - 15 Temmuz 2007

Promoting Effect Of The Cobalt On The Selective CO Oxidation Catalysts In Hydrogen Rich Stream

Uluslar arası Hidrojen Enerji Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2005

Characterization and CO Oxidation Activity Studies Of Co Based Catalysts

First National Catalysis Conference, Kuzey Kıbrıs ODTÜ Kampüsü, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 17 - 20 Ocak 2007

Studies of pore structure temperature programmed reduction and desorpstion performance of the CeO2 supported silver and cobalt catalysts

EMMC-4, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative research in Mediterranean Countries, Dead Sea, İsrail, 9 - 11 Ocak 2006

Selective Carbon Monoxide Oxidation From Hydrogen Rich Stream By The 5 CuO CeO2 Catalysts

EMMC-4, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative research in Mediterranean Countries, Dead Sea, İsrail, 9 - 11 Ocak 2006

Low Temperature CO oxidation Of The Ceria Promoted Catalysts

7. Dünya Kimya Mühendisliği Kongresi, Glasgow, İSKOÇYA, 10 - 14 Temmuz 2005

Seryum Destekli Gümüş Kobalt Katalizörü İle Seçici CO Oksidasyonu

UKMK-6, Altıncı ulusal kimya mühendisliği kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2004

Zeolit Destekli Farklı Metaloksit Katalizörler İle Karbonmonoksit Oksidasyonu

UKMK 5, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002

Catalytic activity of ceria silver cobalt composite oxide catalyst for the selective carbon monoxide oxidation

CHISA 2002 15th Uluslararası Kimya Mühendisliği ve Proses mühendisliği Konferansı, ÇEKOSLAVAKYA, 25 - 30 Ağustos 2002

Catalytic Oxidation Of Carbon Monoxide By Low Loading Ag Co Alumina Catalysts Effect Of Preparation Techniques

EMCC-2, II. Uluslararası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001

Hidrojence Zengin Yakıtlardan Karbonmonoksidin Seçici Oksidasyonu için Katalizör Sentezi

UKMK 4, IV.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2000