Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Mimarlık Eğitiminde Güncel Akışların Yakalanmasının Bir Aracı Olarak Workshop'ları Yeniden Düşünmek

in: Mimarlıkta Yaratıcı Yolculuk, Ayça Yazıcı, Editor, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İstanbul, pp.37-40, 2023

Tasarım Süreçlerinde Duygulanımsal Benzerlikler: Mimarlık-Müzik Özelinde Ampirik Bir Araştırma

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Z.Özlem Parlak Biçer, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.53-77, 2018

Metrics

Publication

12

H-Index (WoS)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals