Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multi-Input Multi-Output-Based Sliding-Mode Controller for Single-Phase Quasi-Z-Source Inverters

IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, cilt.67, sa.8, ss.6439-6449, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Indirect Sliding Mode Control for DC-DC SEPIC Converters

IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, cilt.16, sa.6, ss.4099-4108, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A model predictive control-based hybrid MPPT method for boost converters

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.107, sa.1, ss.1-16, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An inverter design for a new permanent magnet synchronous generator

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, sa.28, ss.17723-17732, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and Analyse of a Parallel Connection Model for Hybrid Energy Systems

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, cilt.21, sa.2, ss.44-49, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of a high efficient voltage regulation system with MPPT algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.44, sa.1, ss.703-712, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

9 Seviyeli Paket E-Hücreli Eviriciler için Üstün Burulma Algoritması Tabanlı Kayan Kipli Kontrol Tasarımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.9, sa.1, ss.57-70, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotovoltaik Sistemler için Üç Fazlı Evirici Tasarımı ve Kontrolü

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.453-466, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nötr Kenetlemeli Eviriciler için Çok Giriş – Çok Çıkışlı DA-DA Çevirici Tasarımı ve Kontrolü

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.1, ss.49-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikrodenetleyici Temelli Sistemlerde Dspic Kullanımı ve Örnek Uygulama Geliştirme Süreci

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, sa.2, ss.71-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel Alanlarda Kullanılan Veri İletim Tekniklerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, cilt.2, sa.1, ss.181-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of an Energy Monitoring System for a Medium Scale Plant

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.18, sa.2, ss.123-131, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Weighting Factor Free Lyapunov-Function-Based Model Predictive Control Strategy for Single-Phase T-Type Rectifiers

IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 18 - 21 Ekim 2020

Proportional Resonant and Proportional Integral Based Control Strategy for Single Phase Split Source Inverters

9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2020, Glasgow, İngiltere, 27 - 30 Eylül 2020, ss.510-514 identifier

A Modified Droop Control Method for PV Systems in Island Mode DC Microgrid

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 3 - 06 Kasım 2019

MPPT Based Model Predictive Control of Grid Connected Inverter for PV Systems

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 3 - 06 Kasım 2019

Modeling, Analysis and Sliding Mode Controller Design of High Voltage Gain Switched-Z-Source Inverter

IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (IEEE IES CPE-POWERENG), Sonderborg, Danimarka, 23 - 25 Nisan 2019 identifier identifier

Application of MPPT Controlled Boost Converter for Photovoltaic Systems

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES'2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, ss.6-11

Model Predictive Control of Grid-Tied Three Level Neutral Point Clamped Inverter Integrated with A Double Layer Multi-Input Single Output DC/DC Converter

12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Doha, Qatar, 10 - 12 Nisan 2018 identifier identifier

Application of A Boost Based Multi-Input Single-Output DC/DC Converter

th International Conference on Renewable Energy Research and Applications~ICRERA’xx2017, 5 - 08 Kasım 2017 identifier

Güneş Enerji Santralleri için Bir Dizi Evirici ve Enerji İzleme Sistemi Tasarımı

9. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı~TOK’2017, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

PI Controlled Solar Energy Supported Static Excitation System for Synchronous Generators

5th IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY RESEARCH and APPLICATIONS, Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016

PI Controlled Solar Energy Supported Static Excitation System for Synchronous Generators

5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 20 - 23 Kasım 2016

Design and Simulation of a New Inverter for an Axial Flux Permanent Magnet Generator

4th European Conference on Renewable Energy Systems, 28 - 31 Ağustos 2016

DESIGN AND APPLICATION OF A NOVEL SINGLE INPUT - MULTI OUTPUT DC/DC CONVERTER

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1039-1045 identifier

PI CONTROLLED SOLAR ENERGY SUPPORTED STATIC EXCITATION SYSTEM DESING AND SIMULATION FOR SYNCHRONOUS GENERATORS

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1024-1028 identifier

Design of a Computer Controlled Speed Control System for Wound Rotor Induction Machines

37th Int. Telecommunications Energy Conference~INTELEC’xx2015, 18 - 22 Ekim 2015

Design Of A Computer Controlled Speed Control System for Wound-Rotor Inducion Machines

IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), Namba, PEOPLES R CHINA, 18 - 22 Ekim 2015 identifier

Short-Circuit Fault Analysis on Microgrid

4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Palermo, İtalya, 22 - 25 Kasım 2015, ss.1248-1252 identifier identifier

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Eğitim Amaçlı Bir Simulasyon Çalışması

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu~UMÇÖS’xx2012, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012

FPGA Based Parallel Connection System of Separate Voltage Sources

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Design and Application of a Novel Zero Crossing Detector Circuit

International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives~POWERENG2011, 11 - 13 Mayıs 2011