Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Descriptive Investigation of Preschool Education in the Field of The Master’s Thesis in Turkey

International Education Studies, cilt.12, sa.11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VIEWS OF TEACHERS ON THE IMPLEMENTATION OF MoNE 2013 PRESCHOOL PROGRAM ON THE BASIS OF PROVINCES1

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.4, sa.7, ss.312-323, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENDER ROLES STEREOTYPES OF PRESCHOOL CHILDREN AND MOTHERS

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.4, sa.9, ss.306-321, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

çocukların bilgisayarda kullanım sıklıkları,bilgisayar kullanımamaçları ve bilgisayarda tercih ettikleri oyun türlerinin incelenmesi

Journal of international management, education and economics perspectives, cilt.4, sa.1, ss.31-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLEKATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.755-770, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ

uluslarası avrasya sosyal bilimler dergisi, cilt.5, ss.429-445, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ERCİYES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.1, sa.34, ss.25-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara 60 72 Ay Uzay Kavramlarının Öğretimi

gazi üniversitesi gazi eğitim dergisi, cilt.3, sa.32, ss.715-731, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi

mehmet akif ersoy üniversitesi eğitim bilimleri dergisi, sa.19, ss.23-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar ve Trafik Kazaları

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25-29, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

okul öncesi dönem çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet olgusunun incelenmesi

14. ulusal okul öncesi öğretmenliği öğrenci kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

60-72 ay okul öncesi dönem çocuklarının sosyal değer kazanımlarının incelenmesi

international congress on sicience and education, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.656

okul öncesi eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesi

berlin international social science and humanities conference, Berlin, Almanya, 18 Mayıs 2017 - 22 Ekim 2107, ss.114-155

okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmaların incelenmesi

5. uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.190-191

çocukların evde ailesiyle bilgisayar kullanımlarının ve niteliklerinin incelenmesi

5. uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.154-155

Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinliklerini Uygulamaları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi

II. INTERNATIONAL EURASION EDUCATİONAL RESEAECH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinliklerini Uygulamları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı

okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntemleri, fatma alisinanoğlu, Editör, APegem Akademi, Ankara, ss.1-11, 2019

erken çocukluk döneminde ailenin rolü ve önemi

erken çocukluk eğitimine giriş, Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu ve Vedat Bayraktar, Editör, vize yayıncılık, Ankara, ss.122-145, 2019

study of a boobk series on values of education in pre-school education .

current trends in pre-schooleducation 1, prof.dr. Ümit Deni, Prof.Dr Turhan Çetin, Prof. Dr. Nuzejma Obralıc,Dr. Vedat Bayraktar, Dr. Yakup Yıldırım., Editör, lambert akademic publishing press, Riga, ss.172-182, 2018

ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI, ÜMİT DENİZ, Editör, MURAT, ss.255-264, 2016

OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI, ÜMİT DENİZ, Editör, MURAT, ss.99-108, 2016

ÇOCUK EDEBİYATI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI, ÜMİT DENİZ, Editör, MURAT, ss.123-134, 2016

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI, ÜMİT DENİZ, Editör, MURAT, ss.161-172, 2016

self-rugulation in early childhood

current advances in education, emin atasoy, recep efe, ıwara jazdzewska, hülya yaldır, Editör, st. kliment ohrid ski university press sofia, Sofija, ss.478-497, 2016

okul öncesi eğitimde ailenin rolü ve önemi

okul öncesi eğitime giriş, fatma alisinanoğlu&vedat bayraktar, Editör, vize yayıncılık, Ankara, ss.126-144, 2016

Chidren’xx Litereatüre

preschool education in Turkey and in the World: A theorıcal and emperical perspective, Prof. Dr. Meral Taner Derman, Editör, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.130-139, 2014

preschool educational family

preschool in Turkey and in the world: a theorical and emprıcal perspective, prof.Dr. Meral TANER Derman, Editör, ST. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.121-130, 2014

çocuğu tanıma teknikleri

ilköğretime hazırlık ve ilköğretim programları, prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU, Editör, maya akademi, Ankara, ss.37-74, 2012