Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frontal sinus: is it a predictor for vertical malocclusions?

ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the Relationship of Dimensions of Maxillary Sinus Drainage System with Anatomical Variations and Sinusopathy: Cone-Beam Computed Tomography Findings.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.29, ss.354-363, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Panoramic Radiography and Cone-Beam Computed Tomography for the Detection of Tonsilloliths.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.29, ss.279-284, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Repeatability of facial soft tissue thickness measurements for forensic facial reconstruction using X-ray images

AUSTRALIAN JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, cilt.49, sa.2, ss.134-141, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphometric analysis of the foramen magnum using cone beam computed tomography

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, sa.6, ss.1715-1722, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Awareness and Knowledge of Dentists of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.11, sa.1, ss.163-169, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Frequency and Distribution of Fusion and Gemination inPermanent Dentition: Clinical and Radiological Study

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.348-353, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple dentigerous cysts with radiological findings in a non-syndromic patient

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.122-125, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The incidence of artifacts in cone beam computed tomography images: A pilot study

Annals of Medical Research, cilt.26, sa.11, ss.2581-2586, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dens invaginatus and dens evaginatus in a single tooth: Report of two cases

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.2, ss.196-200, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkiz dişler füzyon ve geminasyon: Vaka serisi

Selçuk Dental Journal, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation of mesiodentes: A retrospective study with cone-beam computed tomography

Selcuk Dental Journal, cilt.5, sa.3, ss.203-210, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maxillary Fibrous Dysplasia with Cone Beam Computed Tomography Findings: A Case Report

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.19, sa.3, ss.272-275, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Age Estimation Methods Using Teeth in Forensic Odontology

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.39, sa.2, ss.73-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çenelerin Non-Odontojenik Kistleri

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.3, sa.1, ss.7-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DENTAL MANAGEMENT AND OROFACIAL MANIFESTATIONS OF A PATIENT WITH ROBINOW SYNDROME

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.2, ss.43-48, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Idiopathic antral exostoses: Two rare cases in maxillary sinus

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, cilt.4, sa.2, ss.40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Temporomandibular eklemdeki kemiksel değişikliklerin Konik-ışınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi,1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, cilt.37, ss.55

Oral Liken Planus ve Lökoplaki: Vaka serisi

Uluslarası Ağız Kanserleri Kongresi-UAKK, 4 - 06 Mart 2020

İkiz Dişler Füzyon ve Geminasyon: Vaka Serisi

3.Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, cilt.6, ss.205-208

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma ve Uygulama Bilgilerinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.1-6

The relationship between sella turcica shape and size with different dentofacial skeletal patterns:a pilot study

20.Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13, ss.139

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Bozucu Faktörler

Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019

Mandibular Ramus: Is an Indicator for Gender Determination?

TDB 2018- 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Central Giant Cell Granuloma with Radiologic Features: A Retrospective Study

TDB-23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Avulse Bir Dişin Replantasyon Sonrası Uzun Dönem Takibi: Vaka Raporu.

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Keratokistik Odontojenik Tümörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Multiple Dentigerous Cysts in a Non-syndromic Patient: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Morphometric Analysis Of The Infraorbital Canal By Using Cone Beam Computed Tomography

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 Kasım 2015

Idıopathıc Antral Exostoses: Two Rare Cases In Maxillary Sinus

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

Oral ve Maksillofasiyal Bulguları ile Fibröz Displazi: Vaka Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses in Maxillary Sinuses Evaluated By Cone-Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

Prevalence of Second Mandibular Molars Root Variation In The Selected Turkish Population

International Congress Of Anthropological Sciences (ICAS, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Sturge-Weber Syndrome: A Case Report

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2014

Gardner Syndrome: Case Report

İzmir Diş hekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyasyondan Korunma

Oral Radyoloji Akıl Notları, İlknur ÖZCAN, Editör, Güneş Kitapevi, ss.1-12, 2020

Dental Kayıtlar ve Kimliklendirmede Önemi.

Adli Diş Hekimliğinde Radyolojik Yaklaşımlar, Prof.Dr. Kahraman Güngör, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.42-46, 2020

Dental Radyografilerin Adli Bilimlerdeki Önemi

Adli Diş Hekimliğinde Radyolojik Yaklaşımlar, Prof. Dr. Kahraman Güngör, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.1-5, 2020

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ileGömülü Dişlerin Değerlendirilmesi

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.145-150, 2019

Dental Health in Elderly

Health Sciences Research in theGlobalizing World, , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.1192-1199, 2018

Halitosis

Developments in Health Sciences, , Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, SOFFİA, ss.549-556, 2017