Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental investigation of the effect of skew angle on partially or fully submerged deck scour

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.47, ss.1027-1036, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrologic Assessment Approach for River Bridges in Western Black Sea Basin, Turkey

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.34, sa.1, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of potential flash flood risk in a basin using morphometric parameters: A case study of Akcay Basin

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.4, ss.1321-1332, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Critical submergence for multiple pipe intakes by the potential flow solution

JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, cilt.49, sa.1, ss.117-121, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hidrolojik Parametrelerin Pik Debi Üzerindeki Duyarlılıklarının İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.235-242, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Baraj Yıkılması Taşkın Dalgası Yayılımınım 1-Boyutlu Sayısal Simülasyonlarla İncelenmesi: Rahmanlar Baraj Örneği

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.1, ss.97-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Estimation of Hydrologic Parameters of Kocanaz Watershed by a Hydrologic Model

International Journal Of Engineering Applied Sciences, cilt.9, sa.4, ss.42-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Flooding and Its Effects on River Bridges in Western Black Sea Region

Disaster Science and Engineering, cilt.2, sa.1, ss.29-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVALUATION OF SUB-BASINS OF KOZCAĞIZ BASIN ACCORDING TO THEIR FLASH FLOOD POTENTIAL

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DRAINAGE NETWORK ON HYDROLOGIC MODEL RESULTS

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Investigation of the Effect of Number of Sub-basins on the Results of Hydrologic Model

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Comparison of Clark and Nash Based Instantaneous Unit Hydrograph Methods

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 20 - 25 Eylül 2019

Estimation of Flash Flood Potential of Gökırmak Basin Using Morphometric Parameters

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Experimental Investigation of Bed Scour Beneath A Skewed Bridge Under Weir Type of Flow Condition

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Akarsu Köprülerinde Oyulma Riski Analizi: Bartın III Köprüsü Örneği

International Engineering and Technology Symposium, Batman, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Verevli Akarsu Köprülerinde Taban Oyulmalarının İncelenmesi

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

A CASE STUDY FOR DETERMINATION OF HYDROLOGICAL PARAMETERS IN HEC HMS IN COMPUTING DIRECT RUNOFF

12th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016

Estimation of rainfall runoff relation using HEC HMS for a basin in Turkey

4th IAHR Europe Congress, Liege, Belçika, 27 - 29 Temmuz 2016, ss.411-415

TAŞKINLAR VE AKARSU KÖPRÜLERİNE ETKİLERİ

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.525-530

AKARSU KÖPRÜLERİNDE GÖZLE MUAYENE VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4. SU YAPILARI SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.205-214