Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.3, pp.1163-1191, 2020 (International Refereed University Journal)

The Level of Use of The Language Learning Strategies of Syrian Refugee Students Learning Turkish as A Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.5, pp.59-78, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

International Journal of Language Academy, vol.8, no.3, pp.49-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Callan Yönteminin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Etkisi

International Journal of Language Academy, vol.7, no.2, pp.238-264, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Callan Yöntemi

International Journal of Language Academy, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabirlirliği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.603-623, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Konuşma Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, Munich, Germany, 20 - 21 May 2016

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyleri

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Mersin, Turkey, 5 - 06 July 2012

Books & Book Chapters

Uzaktan Dil Öğretimi Tarihi

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi, Haluk Güngör,Emrah Boylu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.61-75, 2021

Çocuklara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: Çocuklara Türkçe Öğretimi, Önder Çangal,Mehmet Emre Çelik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.197-209, 2021

İran'da Türkçe Öğretimi

in: Dünyada Türkçe Öğretimi: Kuram-Durum-Uygulama-Sorun ve Çözümler, Elif Aktaş,Vedat Halitoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.237-250, 2021

21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

in: 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkçe Eğitimi, ÇOCUK, Halil Erdem, SOYSAL, Taşkın, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.187-196, 2021

Akademik Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

in: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi - Kuram ve Uygulama -, Burak Tüfekçioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-187, 2020

Akademik Türkçe

in: Akademik Türkçe, Halit Karatay, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

A Self-Efficacy Scale Development Study for the Speaking Ability of Learners of Turkish as a Foreign Language

in: Research in Second Language Education, İsmail Güleç,Alpaslan Okur,Bekir İnce, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Munich, pp.109-116, 2017

XV. YÜZYILDA TÜRKÇE EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

in: Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.142-154, 2017

DOĞRUDAN ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN METİN ÖZETLEME BECERİLERİNE ETKİSİ

in: DOĞRUDAN ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN METİN ÖZETLEME BECERİLERİNE ETKİSİ, Duygu Uçgun,Ahmet Balcı, Editor, PegemA Yayıncılık, Ankara, pp.297-326, 2015

6-7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri

in: Prof Dr Abdurrahman Güzel Armağanı, Celal Demir; Hayrettin PARLAKYILDIZ, Editor, Akçağ, Ankara, pp.277-298, 2013