Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.3, ss.1163-1191, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Level of Use of The Language Learning Strategies of Syrian Refugee Students Learning Turkish as A Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, sa.5, ss.59-78, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.3, ss.49-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Callan Yönteminin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Etkisi

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.2, ss.238-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Callan Yöntemi

International Journal of Language Academy, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabirlirliği

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.6, ss.603-623, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Konuşma Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, Munich, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyleri

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Mersin, Türkiye, 5 - 06 Temmuz 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Akademik Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi - Kuram ve Uygulama -, Burak Tüfekçioğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.165-187, 2020

Akademik Türkçe

Akademik Türkçe, Halit Karatay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

A Self-Efficacy Scale Development Study for the Speaking Ability of Learners of Turkish as a Foreign Language

Research in Second Language Education, İsmail Güleç,Alpaslan Okur,Bekir İnce, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Munich, ss.109-116, 2017

XV. YÜZYILDA TÜRKÇE EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.142-154, 2017

DOĞRUDAN ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN METİN ÖZETLEME BECERİLERİNE ETKİSİ

DOĞRUDAN ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN METİN ÖZETLEME BECERİLERİNE ETKİSİ, Duygu Uçgun,Ahmet Balcı, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.297-326, 2015

6-7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri

Prof Dr Abdurrahman Güzel Armağanı, Celal Demir; Hayrettin PARLAKYILDIZ, Editör, Akçağ, Ankara, ss.277-298, 2013