Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Eco-Design: Effects of Thickness and Time in Service for Wood-Based Boards on Formaldehyde Emission

FOREST PRODUCTS JOURNAL, vol.68, no.4, pp.405-413, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF TEMPERATURE AND THICKNESS OF WOOD BASED BOARDS ON FORMALDEHYDE EMISSION

WOOD RESEARCH, vol.63, no.5, pp.895-908, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of application methods and species of wood on color changes of varnishes

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, no.21, pp.5964-5970, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Wood-Based Panels and Varnish Types on VOC Emissions in Furniture Production

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.8, no.4, pp.424-434, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobilya Üreten İşletmelerde Ahşap ve Kompozit Panel Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.4, pp.909-921, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

KAMU BİNALARI: ENGELLİLERİN DONATI VE MOBİLYA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞAM ANALİZİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.329-337, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Mekân ve Mobilya Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Analizi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.35-46, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mobilya Sektöründe Kullanılan Kompozit Malzemelerin İnsan Yaşamına ve Çevreye Etkileri

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.557-571, 2017 (Other Refereed National Journals)

mobilya ürün yaşam döngüsünde iş sağlığı ve güvenliği analizi

mühendislik bilimleri ve tasarım dergisi, vol.5, pp.235-246, 2017 (Other Refereed National Journals)

Konutlarda Hava Kalitesini Etkileyen Kirleticiler ve Kullanıcı Memnuniyetinin Tespit Edilmesi

Tübav Bilim Dergisi, vol.9, no.3, pp.31-40, 2016 (Other Refereed National Journals)

Konutlarda Hava kalitesini Etkileyen Kirleticiler ve Kullanıcı Memnuniyetinin Tesbit Edilmesi

Tübav Bilim Dergisi, vol.9, no.3, pp.31-40, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ergonomik açıdan proje tasarım atölyelerinin incelenmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.347-354, 2015 (Other Refereed National Journals)

İbadethaneler Tekerlekli Sandalye Kullanıcıların Kullanımın Memnuniyeti

Süleyman Demirel Üniversitesi, vol.3, no.3, pp.319-327, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının yatak odası ve mobilyaları ile ilgili sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.309-318, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kamu binaları engellilerin donatı ve mobilya Kullanımına yönelik yaşam analizi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.329-337, 2015 (Other Refereed National Journals)

An Analysis of Varnish and Impregnation Processes for Combustion Temperature of Scotch Pine

Materials Sciences and Applications, vol.6, no.1, pp.78-85, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OFİS MOBİLYASI TASARIMI VE ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İSTANBUL- MASKO ÖRNEĞİNDEİNCELENMESİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

An Analysis of Varnishes on Gas Emmisions in Furniture Production

29th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, vol.1, pp.485-496

EFFECTS OF FORMALDEHYDE EMISSION ON CENTRE AND EDGE PARTS OF WOOD BASED PANELS

29th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, vol.1, pp.137-146

Determination of Thermal Conductivity Properties of Wood and Wood-Based Flooring Materials

The XXVIIIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

An Overview of Global Furniture Competitiveness in Furniture Industries with Reference to Turkey

The XXVIIIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

Impacts of Bleaching and Varnishing Process on the Amount of CO2 in Scotch Pine (Pinus sylvestris Lipsky) Wood Material

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.455-468 identifier

Effects of Different Joint Angles Adhesiveson Diagonal Compression Strengthes

28th International Conference: Research for Furniture Industry, September 2017, Poznań - POLAND, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

Impacts of Bleaching and Varnishing Process on the Amount of Co2 in Scotch Pine (Pınus Sylvestris Lipsky) Wood Material

“3rd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM” SCHEDULE (15-17 MARCH 2017), 15 - 17 March 2017

Mühendislik Yaklaşımıyla Kündekâri TekniğininGelenekli Türk Ahşap Sanatındaki Yeri Ve Önemi

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.366-368

Ahşap Yüzeylerinde Kullanılan Bazı Verniklerin Tutunma Direnci ve Sertlik Değerleri

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

Adhesion Strength and Hardness Values of Some Varnishes Used on Wood Surfaces

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.962

Problems and Suggestıons for Offıce Furnıture Manufacture

2nd International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.154-159

Effects Of Outdoor Envıronmental Condıtıons On The Combustıon Characterıstıcs Of Sessıle Oak Wood

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 May 2016, pp.1037-1047

A CASE STUDY OF ELDERLY AND WHEELCHAIR USERS IN TURKEY

27. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı, 17 - 19 September 2015

A Case Study for Office Furniture Design in Turkey

The 27th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.564-570

Determination of Residental Affecting in door air quality and user satisfaction

2. Uluslararası Sürdürülebilir İnşaat Sempozyumu, 28 - 30 May 2015

Zararlı gazların konut ve insan yaşam kalitesine etkileri

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.792-797

Konutlarda hava kalitesini etkileyen kirleticiler ve kullanıcı memnuniyetinin tespit edilmesi

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.785-791

Effects of hazardous gases to housing and human life quality

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.792-797

A case study of technical and vocational education in Turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.160-167 identifier identifier

Educational satisfaction and expectation of future careers of the students in the furniture and design education

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.129-135 identifier identifier

Design education: A case study of furniture and decoration education

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2348-2353 Sustainable Development identifier identifier

Earthquake and Design: An Example of Entrance Door for Houses

7 th International Design Conference, İzmir, Turkey, 11 - 13 April 2007

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 September - 12 April 2003, vol.1, pp.253-262

Üniversite ile Mobilya Endüstrisi İşbirliği Arakesitinde CAD Eğitimi ve Kullanımı

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.244-251

The Use and Importance of CAD in the Turkish Furniture Industry

5th European Academy of Design Conference, Barcelona, Spain, 28 - 30 April 2003

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri University Industry Relations in Turkey s Furniture Industry

1th International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Ankara, 23 - 24 January 2003, pp.253-262