Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A neutral cross efficiency approach for basic two stage production systems

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.125, ss.333-344, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Particle Swarm Optimization Applied to Parameter Estimation of the Four-Parameter Burr III Distribution

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, cilt.42, ss.895-909, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STOCHASTIC FRONTIER MODELS BY COPULAS AND AN APPLICATION

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, cilt.78, sa.1, ss.31-41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A modification of a mixed integer linear programming (MILP) model to avoid the computational complexity

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.235, sa.1, ss.599-623, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Additive generators of copulas

FUZZY SETS AND SYSTEMS, cilt.264, ss.42-50, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Archimedean Copula Family with Hyperbolic Cotangent Generator

INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.22, sa.5, ss.761-768, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparing performances of backpropagation and genetic algorithms in the data classification

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, sa.4, ss.3703-3709, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new mathematical programming approach to multi-group classification problems

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.38, sa.1, ss.105-111, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving the discrimination power and weights dispersion in the data envelopment analysis

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.37, sa.1, ss.99-107, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new method based on the dispersion of weights in data envelopment analysis

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.54, sa.3, ss.502-512, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS APPROACH TO TWO-GROUP CLASSIFICATION PROBLEMS AND AN EXPERIMENTAL COMPARISON WITH SOME CLASSIFICATION MODELS

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.36, sa.2, ss.169-180, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three Group Classification Problem Approach Based on Fuzzy Goal Programming

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.4, ss.1089-1095, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Health Efficiency Measurement In Turkey By Using Data Envelopment Analysis

In Conference Proceedings of Science and Technology, cilt.2, sa.1, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008-2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ve Multimora Yöntemi İle İncelenmesi

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.37-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interval Linear Programming And Fuzzy DEA-BCC Models With Ranking Of DMU New Approach

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.60-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ranking the Airports with Data Envelopment Analysis and Canonical Correlation Analysis

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.2, ss.237-245, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Data envelopment analysis An application to Turkish banking industry

Mathematical Applications, cilt.7, sa.1, ss.65-72, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SINIFLANDIRMA PROBLEMİNE BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

10. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

KABA DOĞUM ORANLARI İÇİN MEKÂNSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

3. ULUSLARARASI AKADEMIK ÖGRENCI ÇALISMALARI KONGRESI, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019

Havalimanları Performanslarının Malmquist Endeksi İle İncelenmesi

3.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 14 - 15 Kasım 2019

Evaluation of Social Progress Performance of European Union Countries and Turkey by Data Envelopment Analysis

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 18 - 20 Ekim 2019

Evaluating the Performance of State Universities in Turkey With Two-Stage Data Envelopment Analysis

International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.53-61

Two Stage Data Envelopment Analysis Models: Multiplicative and Additive Model

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Educationnational Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Roma, 17 - 18 Haziran 2019

Efficiency Analysis of Telecommunication Sector among The World’xxs Top RD investing companies

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ROMA, İtalya, 17 - 18 Haziran 2019

Performance Evaluation Model Witd DEA in Public Sector: A Turkish University Example

16th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA): June 2019, London, 10 - 13 Haziran 2019

ÜÇ GRUPLU SINIFLANDIRMA PROBLEMİ İÇİN BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Determining Anomalies of BIST 100 Index by BURR XII Distribution

11. International Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.152

Comparison of DEA models for the performance evaluation of the world’xxs top D investing companies the Automobiles Parts Industry

IV. International Congress on Social and Economic Sciences, Budapest, Macaristan, 26 - 30 Kasım 2018, ss.20-25

Yapısal Eşitlik Modellemesinde Tahmin Metotları

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai), 25 - 27 Ekim 2018

RTM: Interactive estimation tool for modeling real-time wind speed

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), 24 - 26 Ekim 2018

İki Gruplu Sınıflandırma Problemi İçin Bulanık Programlama Yaklaşımı

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 Ekim 2018

GRAPHICAL VIEW OF RESULTS DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

International Conference On Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9 - 11 Kasım 2017

RANKING OF EFFICIENT DECISION MAKING UNITS USING TOPSIS VIA OBJECTIVE WEIGHTS

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9 - 11 Kasım 2017

A New Weights Method for Cross Efficiency Based on Goal Programming in Data Envelopment Analysis

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), 9 - 11 Kasım 2017, ss.169

A New Variable Selection Method for Data Envelopment Analysis through Bootstrap Approach

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), 9 - 11 Kasım 2017, ss.124

Comparison of alpha-levels in fuzzy data envelopment analysis

15th International Conference on Data Envelopment AnalysiS, 26 - 29 Haziran 2017

Comparison of Environmental Performance of Turkey and EU countries associated with Malmquist Index

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

A New Two-Group Classification Method Based on Data Envelopment Analysis

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

Evaluation of Dynamic Performance of Electricity Distribution Companies in Turkey using Window Analysis

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

Simulation study of estimating the unknown parameters in distributions using Particle Swarm Optimization

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

A Hybrid Method for Multi-Group Classification Problem

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

SELECTING DEA MODEL SPECIFICATIONS AND RANKING UNITS VIA PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS A APPLICATION OF ECONOMIC PERFORMANCE OF CITIES

I. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2016), 5 - 09 Ekim 2016

Matrix Model for Multiple Group Comparison with Malmquist Data Envelopment Analysis a Basketball League Example

OR58 Annual Conference – Keynote Papers and Extended Abstracts, 6 - 08 Eylül 2016, ss.21-29

AB Ülkelerinin Karayolu Ulaşım Performanslarının İncelenmesi

7. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

AB Ülkelerinin Karayolu Ulaşım Performanslarının İncelenmesi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 Haziran 2016

Küresel Rekabetçilik Endeksinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi ve Bootstrap Veri Zarflama Analizi Uygulaması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 Haziran 2016

Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulaşım Performanslarının Stokastik Sınır Analizi ile Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi (2.UAİGİK-2016), Ankara, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

A goal programming method selection of weights in Data Envelopment Analysis An evaluation of efficiency of Turkish airport case

2nd International Researchers-Statisticans and Young Statisticans (IRSYSC 2016), 4 Mayıs - 08 Nisan 2016

Evaluation of performance of the highways of the European Union countries using Bootstrap Data Envelopment Analysis

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 06 Mayıs 2016

Performance Evaluation of European Union Countries Transportation with Stochastic Frontier Analysis

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 06 Mayıs 2016

Ranking the airports in Turkey with Data Envelopment Analysis and Principal Component Analysis

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.1726 identifier identifier

Academical Efficiency Comparison of Countries via DEA

13th International Conference on Data Envelopment Analysis, Almanya, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.27

Comparison of Countries According to Academic Performance Change over Time with Malmquist DEA Analysis

13th International Conference on Data Envelopment Analysis, Almanya, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.27

Investigation of Optimist and Pessimist Situations via DEA with Fuzzified Data Banking Example

International Conference on DEA in Economics and Finance 2015, Faculty of Economics, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Ocak 2015, ss.36

TESTING THE BEST DESIGN FOR FEMALE CALF GROWTH WITH DEA

Proceedings of the 12th International Conference of DEA, June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 - 16 Ekim 2014

DO PLAYERS PERFORMANCE INDICATE TEAM PERFORMANCE TURKISH BASKETBALLLEAGUE EXAMPLE

Proceedings of the 12th International Conference of DEA, 3 - 04 Ekim 2014

A New Method For Parameter Estimation And Model Selection In Copulas

4th International Scientific Conference of Iranian Academics in Turkey, 01 Mart 2014

A note on a copula construction method

Uncertainty Modelling 2013, STU Bratislava, 10 Ekim 2013, ss.51-54

An Alternative Approach for Data Envelopment Analysis Cross Efficiency Evalution

11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), 26 - 30 Haziran 2013

Incidence of Inefficiency and Bayesian Approaches

11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), 26 - 30 Haziran 2013

Stochastic frontier models and copulas

DEA2013: 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Samsun, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2013, ss.35

Costumer efficiency versus firm efficiency A banking example

11 th International conference on data envelopment analysis, Samsun, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2013

Incidence of inefficiency and Bayesian approaches

11.International Conferance on Data Envelopment Analysis, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2013

Benchmarking of OECD Countries By Different Energy Efficiency Measurement Approaches

10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, 13 - 17 Eylül 2011

A New Approach Based on MILP Model and Measurement of Energy Efficiency

10th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2012), 28 Ağustos - 02 Eylül 2011

Cross Efficiency Method Based on Minimization of Weights and Evolution of Turkey Cities

9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2011), 28 Ağustos - 01 Eylül 2011

An Analysis of Technical Efficiency and Productivity Changes in Turkish Airports Using the Malmquist Index

9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, 24 - 30 Temmuz 2011

The Energy and Electricity Efficiency Evaluation of Balkan Countries by Data Envelopment Analysis Method

9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, 24 - 30 Temmuz 2011

Türk Devlet ve Özel Bankalarının VZA ve Malmquist Index Temelli Etkinlik Analizi

12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, 26 - 30 Nisan 2011

Performance Evaluation of International Airports in Turkey Cross Efficiency Approach Based on Goal Programming

8th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2010, 30 Mayıs - 02 Haziran 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Data Envelopment Aqnalysis and Performance Measurement

Proceedings of the 11 th International Conference of DEA, 2014

Optimizasyon Teknikleri

Gazi Üniversitesi, Ankara, 1995