Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

First principles study of structural,elastic and mechanical properties of Ti-(44-x)Al-5Zr-xNb alloys

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING AND HIGH TECH DEVICE APPLICATIONS, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2022, vol.1, pp.55-58

SOĞUK GAZ DİNAMİK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ VE BU YÖNTEM KULLANILARAK YAPILAN NİKEL VE ÇİNKO İÇERİKLİ KAPLAMALAR

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, pp.786-793

CORROSION BEHAVIOR OF TANTALUM-OXIDE COATINGS DEPOSITED ON SANDBLASTED AND POLISHED AL ALLOYS

6 th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’21), Hatay, Turkey, 13 October 2021, pp.176-183

ZK60 MAGNEZYUM ALAŞIMINDA KUMLAMA İŞLEMİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

3rd International Turkish World Engineering and Science Congress 2021, Ankara, Turkey, 22 October 2021, pp.567-573

Effects of Sintering Time on Density and Microstructure of Al-15Si-2.5Cu-0.5Mg / B4C Composites in Microwave Sintering Process

International Conference on Advanced Materials Science Engineeringand High Tech Devices Applications Exhibition (ICMATSE 2020), Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.70-74 Creative Commons License

Effects of Sintering Temperature on Density and Microstructure of Al-15Si-2.5Cu0.5Mg/B4C Composites

International Conference on Advanced Materials Science Engineeringand High Tech Devices Applications Exhibition (ICMATSE 2020), Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.44-49 Creative Commons License

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ Al2O3 TAKVİYELİ ALUMİNYUM KOMPOZİT MALZEMELERİN YAPISAL KARAKTERİZASYONU

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 07 November 2019, vol.2, pp.880-885

3 KADEMELİ Al2O3/AA5083 FDM’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN XRD YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 07 November 2019, vol.2, pp.874-879

Micro Structural Characterization of FunctionallyGraded Materials Al2O3 / AA5083 and AA5083 FoamStructure According to Variable Grade Thickness

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering andArchitecture Sciences, 13 - 15 June 2019

Farklı Üretim Parametreleri İle Üretilen Az91 Mg Alaşımlarının Yapısal Karakterizasyonu

The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY (IATENS’19), 4 - 06 October 2019

Al/B4C Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Radyasyon Tutuculuk Özelliklerinin İncelenmesi”

The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY (IATENS’19), 4 - 06 October 2019

Investigation of Radiation Shielding Properties of Al / B4C Functionally Graded Materials

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.567-571

Structural Characterization of AZ91 Mg with Different Production Parameters

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.783-785

Production of Sol-Gel ZrO2 Powders with Different Molarity

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.110

Farklı Boyutlarda Parçacık İçeren Al6061/10Al2O3 Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Aşınma Özelliklerin İncelenmesi

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.1123 Sustainable Development

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Mikroyapısal Karakterizasyonu

3’xxrd Interational Symposium of Industrial Design Engineering (ISIDE’xx18), 22 - 24 November 2018

Sol-gel process optimization for the ability of Ta2O5 coating layer on AZ91 Mg alloy

2nd International University Industry Cooperation RD and Innovation Congress, Manisa, Turkey, 14 - 15 November 2018, pp.12

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN AZ91 MGMALZEMELERİN AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), Nevşehir, Turkey, 17 - 19 September 2018, pp.130-134 Sustainable Development

AL606120 B4C KOMPOZİT MALZEMELERİN 9 X 19 MM MERMİLER KARŞISINDA BALİSTİK DİRENÇ TESTİ

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2018)., 17 - 19 September 2018

Al 7xxx Toz Metal Fonksiyonel Derecelendirilmiş Köpük Malzemelerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 April 2018

GRADE A GEMI SACLARINDA KAYNAK BÖLGESININ SERTLIĞINE KOROZYONUN ETKISI

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.689-697

Farklı oranlarda polipropilen ile hazırlanmış316L besleme stoklarının toz enjeksiyon kalıplanabilirliği

2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.707-711

Investigation of Transverse Rupture Strength of AA7xxx Matrix Functional Graded Materials Reinforced B4C

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology” (ICONTRENDS), BARSELONA, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.219-224

Fabrication of AA6061/B4C composites and investigation of ballistic performances

8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, ICMAE 2017, Prague, Czech Republic, 22 - 25 July 2017, pp.822-825 identifier identifier

Shielding Property of Al7xxx Series Foams against Gamma Rays

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, 27 - 29 April 2017

AZ91 Matrisli Tib2 Takviyeli Kompozitlerin Yaşlandırma Davranışı ve Karakterizasyonu

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.262-271

Alüminyum sandviç köpük üretimi için köpürtme işleminin modifikasyonu

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.883-893

Al6061/SiC silindirik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin karakterizasyonu

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.25-32

AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ SOL-JEL YÖNTEMİYLE HİDROKSİAPATİT KAPLANMASI

16th International Materials Symposium IMSP 2016, Denizli, Turkey, 12 - 14 October 2016

PRODUCTION OF THE B4C REINFORCED ALUMIX 13 BASED COMPOSITEMATERIALS VIA POWDER METALLURGY METHODS

Uluslararası Katılıml 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kıeıkkale, Turkey, 9 - 10 April 2015, pp.136-137

316L Matrisli TiB2 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu

2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.476-478

Investigation of Retentation Effect of Liquid Nitrogen on SAE 4140 Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.395-400

Tıg Kaynak Yöntemi İle Kaplanmış Supap Yüzeylerinin Abrasif Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

3rd International Conference on Welding Technology Welding Technologies and Exhibition, 21 - 23 May 2014 Sustainable Development

Structural Analysis for a Plastic Work Tool Steel and a Hot Work Tool Steel by XRD Method,

4. Ulusal Kristallografi Toplantısı, 17-19 Mayıs 2014 Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 17 - 19 May 2014

Microstructural Characterization of B4C Reinforced Al Composites

PM2012 Proceedings - PM Applications and New Processes, 16 - 19 September 2012

Alumix 231 Esaslı SiC Takviyeli Kompozit Malzemelerin TIG Kaynağı İle Kaynaklanabilirliliği

2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2012, pp.558-563

SiC İlavesinin Alumix 231 Esaslı Metalik Köpüğün Köpürme Özelliklerine Etkisi

6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.787-792

Microstructural characterization of B4C reinforced Al composites

European International Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM 2012, Basel, Switzerland, 16 - 19 September 2012, vol.1 identifier

Investigation of the joinability of B4c reinforced Alumix 231 based composite by using tig welding techniques

European International Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM 2012, Basel, Switzerland, 16 - 19 September 2012, vol.1 identifier

AlSi7Mg0,6 Esaslı Sandviç Metalik Köpüğün Köpürme Özelliklerinin Belirlenmesi

6. ULUSLARARASI TOZ METALURJİSİ KONFERANSI ve SERGİSİ, 5 - 09 October 2011

Effect of Foaming Agent on The Structure and Morphology of Al and Alumix 231 Foams Produced by Powder Metallurgy

4th International Conference on Powder Metallurgy, RoPM 2009, Craiova, Romania, 8 - 11 July 2009, vol.672, pp.297-298 identifier identifier

Coating of nano sized ionically conductive films by sol-gel route

17th International Metallurgical and Materials Conference, METAL 2008, Hradec nad Moravici, Czech Republic, 13 - 15 May 2008 identifier

TM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN AL ESASLI METALİK KÖPÜĞE DEFORMASYON MİKTARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILM ASI

13th International Metallurgy Materials Congress • 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 9 - 11 November 2006

TM İLE ÜRETİLEN AL ESASLI METALİK KÖPÜKTE BOR OKSİT İLAVESİNİN KÖPÜRMEYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

13th International Metallurgy Materials Congress • 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 9 - 11 November 2006

Metrics

Publication

149

Citation (WoS)

180

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

348

H-Index (Scopus)

10

Project

25

Thesis Advisory

7

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals