Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Development Political Literacy Scale/Politik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.444-471, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KÜRESELLEŞME OLGUSU KARŞISINDA TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN ZİHİNSEL SORUNLARI

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.201-208, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Exercise Regarding Values Education with An Authentic Learning Approach

International Online Journal of EducationalSciences, vol.4, no.1, pp.311-329, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Tekillik ve Transhumanizm

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-JRES, vol.6, no.1, pp.145-157, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Gözüyle Türkiye

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.294-311, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilimler ve Eğitimin Karşılaştığı Zihniyet Sorunları

Yeni Türkiye Dergisi, vol.2, no.59, pp.1244-1250, 2014 (Other Refereed National Journals)

İhsan Sungu ya Ait Bir tarih Dersi Örneği Taç Giydirme Töreni Tablosu

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.461-484, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tarih Neydi Niçin Yazılıyor ve Nasıl Eleştiriliyordu

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.1604-1625, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları

EKEV Akademi Dergisi, vol.11, no.31, pp.31-39, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretiminde Tarihsel Düşüncenin İki Felsefik Dayanağı

Milli Eğitim Dergisi, vol.36, no.175, pp.230-235, 2007 (Other Refereed National Journals)

İlkçağda Vatandaşlık Eğitimi Olarak Tarih Öğretimi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.271-278, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tarihî dokümanla tarih öğretiminin lise öğrencilerinin başarısına etkisi

Gazi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.2, pp.99-112, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Öğretimi ve Eleştirel Düşünce Becerilerinin Geliştirilmesi

Türk Yurdu, vol.22, no.175, pp.87-90, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretiminde Yazılı Kanıtların kullanılması

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, pp.71-86, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimde Kendi Olma Tartışmaları

II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 23 - 27 October 2019

İlkokul öğrencilerinin çocuk hakları konusunda farkındalık düzeylerini belirleyen faktörler

15. Uluslkarası katılımlı sınıf öğretmenliği sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016 Sustainable Development

Doğal dünya düzeni ve insanlık 2 0

Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni 3. Ortak Akıl Toplantısı, Turkey, 12 - 13 November 2016

Öğretmen yetiştirmenin geleceği

12. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Fütürist öngörüler doğrultusunda tarih öğretimini yeniden düşünmek

4. uluslaraası tarih eğitimi sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Gelecek tasavvurları geçmişe bakışımızı değiştirmeli mi

4. uluslarası tarih öğretimi sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

İlkokul öğrencilerinin tarih konularında taraf olma yönelimleri

25. ulusal eğitim bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 April 2016

Aday öğretmen yetiiştirme programı hakkında düşünceler

15. uluslararası katılımlı sınıf öğretmenliği sempozyumu, 11 - 14 May 2016

Yenilenen Tarih Öğretimi Öğretim Programları

Tarih Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2016

Tarih Metinlerinde Anlam Boşlukları

III. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 June 2014

Kültür Politikaları Çerçevesinde Türk Dünyası Fikri

Avrasya’da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 May - 17 June 2013

Dünya Tarihinin Problemleri

5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 October 2011

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı

Toplumsal barış İçin Eğitimin Yeniden yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2010

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgilerin Doğası

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Selahattin kaymakçı, Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.177-189, 2019

ISMA'Il AL-QABBANI

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler II, Safran, Mustafa, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.665-684, 2019

İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı

in: Sosyal Bilgilerin temelleri, Refik Turan, tahsin Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.35-57, 2018

Türkiye’de Tarih Öğretmeni Yetiştirme

in: Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail. H. Deöircioğlı, Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.307-322, 2017

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı

in: Etkinlik örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Bayram Tay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.75-99, 2017

Tarih Öğretiminde Epik Şiirlerin Kullanımı

in: Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.252-257, 2016

Eleştirel Okuryazarlık

in: Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar, Ebru Gençtürk, Kadir Karatekin, Editor, Pegem, Ankara, pp.113-135, 2013

Dadaloğlu Neden Söyledi?

in: Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri, Hüseyin Köksal, Editor, Harf Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.139-146, 2012

Sözlü Tarih

in: Yenilikçi Tarih Öğretimi, Hüseyin KÖKSAL, Editor, Harf, Ankara, pp.59-64, 2012

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgilerin Mantığı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Cemalettin Şahin, Editor, Gündüz, Ankara, pp.43-60, 2004

Ders Kitaplarında Görsel Materyaller

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.106-116, 2004

Tarih Ders Kitapları ve Tarihin Mantığı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Tarih 9 12, Necdey Hayta, Editor, Nobel, Ankara, pp.53-97, 2003

Ders Kitabı ve Oyun

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.37-41, 2001

Hayat Bilgisi Ders Kitabının Genel Değerlendirilmesi

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.93-95, 2001