Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihte Yaşamış Alp Tipi Bir Kadın "Kurmancan Datka"

TÜRK DÜNYASINDA ALP KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Ankara, Turkey, 8 - 10 March 2022, pp.167-170 Creative Commons License

Kırgız ÇeçenliK Hüneri ve Ceerençe Çeçen

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1007-1013 Creative Commons License Sustainable Development

Women In Kyrgyz Tales

MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ , Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2019, pp.1-22 Creative Commons License

Bağımsızlık Sonrası Kırgız Kadın Yazarların Eserlerinde Manas ve Manas Destanının İzleri

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.175-184

Kırgız Yemek ve Halk Kültüründe Et

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 9 November - 11 October 2018, pp.224-230

KIRGIZ HALK KÜLTÜRÜNDE AK( BEYAZ) RENK

9. MİLLETLERARASI HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 20 - 23 November 2017

ÖNEMLİ GÜNLERİN TANIĞI BOORSOK

3. CALIKARALIK FARABİ OKULARI, 11 - 15 April 2016

Books & Book Chapters

Kırgızistan Sahasındaki Kalplar ile Anadolu Sahasındaki Yalanlamalar

in: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, Selma Baş, Editor, PALET, Van, pp.9-28, 2022 Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Fiillerin Anlam Bakımından Tasnifi Üzerine Bir Araştırma

in: EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER EĞİTİM BİLİMLERİ 2, TEMUR, NEZİR VE KAYA, KÜRŞAT, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.279-290, 2022

Yesevi Türkçe B1 Orta Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016

A2 TEMEL DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

A1 TEMEL DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yesevi Türkçe A2 Temel Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016

C1 İLERİ DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

C1 İLERİ DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B1ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

YESEVİ TÜRKÇE B2 ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

YESEVİ TÜRKÇE C1 İLERİ DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B1 ORTA DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

A1 TEMEL DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B2 ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B2 ORTA DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

A2 TEMEL DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yesevi Türkçe C1 İleri Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016

Yesevi Türkçe A1 Temel Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016