Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Şemalarla Matematik Problemi Çözme: Öğrenme Güçlüğü OlanÖğrencilerle Yürütülen Şema Temelli Öğretim Araştırmalarınİncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.327-342, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL EĞİTİM

in: 2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel Eğitim, Çitil Mahmut, Sanır Hanifi, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.78-94, 2021

Özel Gereksinimli Çocuklara Okuma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Öğretmen Eğitimi

in: Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Okuma ve Okumanın Gelişimi, Laçin Emre, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.205-219, 2021

Kendini Yönetme Stratejileri

in: OTİZM SPEKTRUM BOZKULUĞU VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ, ÇİMEN ACAR-SUNAGÜL SANİBOZKURT, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.225-248, 2021

PROBLEM DAVRANIŞA YÖNELİK EV İÇİ DÜZENLEMELER

in: Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne - Baba El Kitabı Serisi: ÇOKLU YETERSİZLİK, Emel SARDOHAN YILDIRIM, Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.135-157, 2021

KAPSAYICI EĞİTİM VE DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

in: 2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel Eğitim, ÇİTİL Mahmut , SANIR Hanifi, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.1-12, 2021

Okumaya Yardımcı Destekleyici Teknolojiler

in: Sınıf Ortamında Destekleyici Teknoloji, Gökhan Töret ve Onur Emre Kocaöz, Editor, Nobel, Ankara, pp.47-76, 2021

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi

in: Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri, Dr. Öğr. Üyesi. Yahya ÇIKILI, Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-106, 2020

Web Araçları ile Sınıf İçi Etkileşimli Uygulamalar

in: Akademik Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı, Çelebi Ulusoy, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265280, 2020

Uzamsal Beceri Gelişimi için Mekanik Ayırma Bilmeceleri

in: Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar, Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.45-64, 2019

Using Technology in Special Education: A Current Perspective

in: Current Trends in Special Education, Rıdvan KARABULUT, Emel SARDOHAN YILDIRIM, Neriman ARAL, Editor, Strategic Researches Academy, Klaipeda, pp.47-68, 2019

Özel Yeteneklilerde Davranış ve Sınıf Yönetimi

in: Özel Yetenekli Öğrencim Var, Kılıç, O. Çitil, M., Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.184-220, 2019