Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Görüşleri

33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2023, pp.1 Sustainable Development

21.yüzyıl eğitim standartları ışığında üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde teknoloji kullanımı.

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022

Üstün Zekâlılara Yönelik Kapsayıcı Eğitim Girişimleri Ve Politika Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022 Sustainable Development

Behavioral Problems of Gifted Emerging at Science and Art Centers and Guidance and Psychological Counseling Studies

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 10 September 2022, pp.4-6

Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Ailelerin Eğitim Gereksinimleri ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Books & Book Chapters

KAPSAYICI SINIFLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI

in: KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA AKADEMİK BECERİLERİN DESTEKLENMESİ, SANIR Hanifi, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.289-303, 2022 Sustainable Development

Özel Eğitim ve Oyunlaştırma

in: Eğitimde Oyunlaştırma, Kafadar Tuğba, Ayvaz Can, Asena, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.197-210, 2022

İKİ GEREKSİNİMLİLİK: DEHB VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

in: ÖZEL YETENEK VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, Talas Sertan, Editor, Nobel, Ankara, pp.343-363, 2022

Özel Gereksinimli Çocuklara Okuma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Öğretmen Eğitimi

in: Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Okuma ve Okumanın Gelişimi, Laçin Emre, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.205-219, 2021

Kendini Yönetme Stratejileri

in: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Sosyal Beceri Öğretimi, Dr. Öğr.Üyesi Çimen Acar Doç. Dr. Sunagül Sani Bozkurt, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.225-249, 2021

Okumaya Yardımcı Destekleyici Teknolojiler

in: Sınıf Ortamında Destekleyici Teknoloji, Gökhan Töret ve Onur Emre Kocaöz, Editor, Nobel, Ankara, pp.47-76, 2021

Kendini Yönetme Stratejileri

in: OTİZM SPEKTRUM BOZKULUĞU VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ, ÇİMEN ACAR-SUNAGÜL SANİBOZKURT, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.225-248, 2021

PROBLEM DAVRANIŞA YÖNELİK EV İÇİ DÜZENLEMELER

in: Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne - Baba El Kitabı Serisi: ÇOKLU YETERSİZLİK, Emel SARDOHAN YILDIRIM, Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.135-157, 2021

KAPSAYICI EĞİTİM VE DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ

in: 2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel Eğitim, ÇİTİL Mahmut , SANIR Hanifi, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.1-12, 2021

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL EĞİTİM

in: 2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Özel Eğitim, Çitil Mahmut, Sanır Hanifi, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.78-94, 2021

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi

in: Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri, Dr. Öğr. Üyesi. Yahya ÇIKILI,Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-106, 2020

Web Araçları ile Sınıf İçi Etkileşimli Uygulamalar

in: Akademik Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı, Çelebi Ulusoy, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265280, 2020

Using Technology in Special Education: A Current Perspective

in: Current Trends in Special Education, Rıdvan KARABULUT, Emel SARDOHAN YILDIRIM, Neriman ARAL, Editor, Strategic Researches Academy, Klaipeda, pp.47-68, 2019

Özel Yeteneklilerde Davranış ve Sınıf Yönetimi

in: Özel Yetenekli Öğrencim Var, Kılıç, O. Çitil, M., Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.184-220, 2019

Uzamsal Beceri Gelişimi için Mekanik Ayırma Bilmeceleri

in: Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar, Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.45-64, 2019

Metrics

Publication

38

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals