Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Long-term electrophysiological assessment after hypoglossal-facial anastomosis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.277, ss.2533-2538, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An evaluation of lateralizing signs in patients with temporal lobe epilepsy

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.47, ss.115-119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ictal body turning in focal epilepsy

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.44, ss.253-257, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

mTOR İnhibitörleri ve Medikal Marijuana’xxnın Epilepsi Tedavisindeki Yeri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NÖROLOJİ ÖZEL SAYISI, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Asistan Bakış Açısıyla Nöroloji Eğitiminin Durumu Ulusal Anket

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.20, sa.3, ss.72-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Susac’s Syndrome in a Patient Diagnosed with MS for 20 Years: A Case Report

CASE REPORTS IN NEUROLOGICAL MEDICINE, cilt.2014, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Case of Multiple Sclerosis and Celiac Disease

CASE REPORTS IN NEUROLOGICAL MEDICINE, cilt.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Physical and Neuropsychiatric Symptoms Appear on Pilots During Hypobaric Chamber Training

European International Journal of Science and Technology, cilt.2, sa.4, ss.14-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsi cerrahisi tedavi endikasyonları ve skalp yöntemiyle temporal lob epilepsilerinde cerrahi hasta hazırlık protokolü

Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, cilt.5, sa.1, ss.113-119, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EEG Source Localization Using a Genetic Algorithm Based Artificial Neural Network

Recent Patents on Biomedical Engineering, cilt.6, ss.188-194, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dirençli temporal lob epilepsisinde cerrahi tedavi

Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, cilt.3, sa.16, ss.50-56, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsi cerrahisi sonrası prognoz

Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, cilt.3, sa.16, ss.61-64, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İNVAZİF VEM YAPILAN OKSİPİTAL LOB EPİLEPSİ OLGUSU

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

temporal lob epilepsilerde EEG

türkiye klinik nörofizyoloji EEG-EMG derneği ankara sürekli eğitim seminerleri, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2016

Surgical strategy in complicated TLE with dual pathology

15th asian and ocenian congree of neurology, 18 - 21 Ağustos 2016

Autonomic seizure experiance in a video EEG unit

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, ss.38

A comparison of ILAE 2010 and semiological seizure classification in children with epilepsy

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 01 Mayıs 2016 - 05 Mayıs 2015, ss.65-66

Hypermotor seizures in patients with temporal lobe epilepsy

The 15 th ECCN, Brno, Çek Cumhuriyeti, 30 Eylül - 03 Ekim 2015

EPILEPSY SURGERY IN CHILDREN WITH EPILESY A TERTIARY CENTER EXPERIENCE

31 ST INTERNATIONAL EPİLEPSY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2015, cilt.56, ss.142-143

Medikal Görüntülerin Güvenliği için Bulanık MantıkTabanlı Steganografi Yöntemi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.272-275

Temporal lob epilepsi cerrahisi sonrası prognoz Gazi ÜTF sonuçları

8.Ulusal Epilepsi Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 Mayıs 2012 - 27 Nisan 2015, cilt.18, ss.31

EEG nin biyolojik temeli Davetli konuşmacı

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi,EEG Teknisyen Kursu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Video EEG oturumu İktal dinsel hezeyanlar Davetli konuşmacı

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Konsültasyon nörolojisinde EEG kullanımı Davetli konuşmacı

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi,İleri EEG kursu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Fokal epilepsilerde iktal vücut dönmesi

31. Ulusal Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Normal ve anormal ritmler Davetli konuşmacı

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, EEG Teknisyen Kursu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

ICTAL POUTING CHAPEAU DE GENDARMA

31st International Epilepsy Congress, ISTANBUL, 5 - 09 Eylül 2015

Ictal Religious speech in Temporal Lobe Epilepsy

68th American Epilepsy Congress, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Aralık 2014

Beningn EEG varyantları Davetli konuşmacı

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara şubesi 13. Eğitim seminerleri, Ankara, Türkiye, 09 Kasım 2014

Normal ve anormal ritmler EEG Teknisyen Kursu Davetli konuşmacı

30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

EEG nin biyolojik temeli EEG Teknisyen Kursu Davetli konuşmacı

30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Valproat induced hyperammonemic encephalopathy with triphasic waves A case report

XXI World Congress of Neurology, Viyana, Avusturya, 21 - 26 Kasım 2013, cilt.333, ss.286

Acyclovir induced nephro and neurotoxicity A case report

XXI World Congress of Neurology, Montreal, Kanada, 21 - 26 Kasım 2013, cilt.333, ss.283

Septic hydatid cerebral emboli with a subaracnoid hemorrhage

XXI World Congress of Neurology, Viyana, Avusturya, 21 - 26 Kasım 2013, cilt.333, ss.227

Videolarla ilginç hareket bozuklukları panelist Davetli konuşmacı

10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013

MRI negatif PET pozitif TLE olgularında cerrahi sonuçlar

29.Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

EEG tarihçesi endikasyonları EEG tipleri EEG Teknisyen Kursu Davetli konuşmacı

29.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Aktivasyon yöntemleri EEG Teknisyen Kursu Davetli konuşmacı

29.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Normal ve anormal ritmler Teknisyen Kursu Davetli konuşmacı

29.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Geç başlangıçlı bir Rassmussen Ensefaliti Olgusu

8.Ulusal Epilepsi Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012, cilt.18, ss.33-34

Ankilozan spondilit ve MS like sendrom birlikteliği

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

Temporal lob epilepsisinde iktal konuşmanın değeri

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

Geç başlangıçlı Multipl Skleroz

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

Fasiyal dipleji olgusu

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011

Post sternotomi brakiyal pleksopati

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Denizli, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006

Brakiyal Amyotrofik Dipleji

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Denizli, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006

İnteriktal fokal beta aktivitesi olgu sunumu

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 10 Aralık 2005, cilt.11, ss.125

Botilinum toksin tedavisinin eksteroseptif supresyon parametrelerine etkisi

6. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Nokturnal nöbetler

40.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2004

Epilepsi ve psikojenik nöbetler ne sıklıkta birlikteler

4. Ulusal Epilepsi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004, cilt.10, ss.80

Melkersson Rosenthal sendromu olan iki olgu sunumu

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

İntrakraniyal tümörler: paraneoplastik (non-metastatik) nörolojik sendromlar

Klinik nöroloji atlası, Şerefnur Öztürk, Editör, Büyük harf tıp yayınları, Ankara, ss.201-248, 2011

Nöron Akıllı mıdır?

Aklın Halleri, Seçuk Candansayar, Editör, Peday yayınları, Ankara, ss.29-46, 2004