Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Highly durable phosphonated graphene oxide doped polyvinylidene fluoride (PVDF) composite membranes

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.45, sa.60, ss.35171-35179, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incorporating sepiolite and kaolinite to improve the performance of SPEEK composite membranes for proton exchange membrane fuel cells

CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.98, sa.4, ss.892-904, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of sodium borohydride and a novel catalyst for its dehydrogenation

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.43, sa.44, ss.20214-20233, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYVINYL ALCOHOL BASED AND TITANIUMDIOXIDE DOPED NANOCOMPOSITE MEMBRANE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.1, ss.153-162, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND FUEL CELL PERFORMANCE TESTS OF POLYVINYL ALCOHOL BASED COMPOSITE MEMBRANE WITH CLINOPTILOLITE SUPPORT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.3, ss.513-521, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOSPHONATED POLY(VINYL ALCOHOL) BASED MEMBRANE WITH SILICA SUPPORT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.4, ss.693-699, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Inlet Parameters on Fluid Flow and Cell Performance at Cathode of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell

JOURNAL OF FUEL CELL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.7, sa.4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SULPHONATED POLYSTYRENE/POLYVINYL ALCOHOL COMPOSITE MEMBRANE WITH BORIC ACID AND BORON PHOSPHATE SUPPORT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, sa.1, ss.137-144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bıogas Productıon From Cow, Horse And Camel Manures Wıth Dıfferent Mıxture Rates By Anaerobic Fermantatıon

InternatıonalJournal On Mathematıc Engıneerıng Natural Scıences, cilt.12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inorganic Acid Doped Highly Hydroxylated Polymer Based Thin Membrane

Materials Today: Proceedings, ss.1888-1895, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Optimization Example for Electricity Production from Geothermal Sources by using Double Stage System

Energy Education Science And Technology, cilt.3, sa.1, ss.42-45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recent Advances in Hydrogen Fuel Cell Technologies

ICMATSE 2020, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020

Fluoroboric Acid Doped Sulfonated Poly Ether Ether Ketone Proton ExchangeMembrane Development for Fuel Cell Applications

International Conference on Advanced Materials Science Engineeringand High Tech Devices Applications Exhibition (ICMATSE 2020), 2 - 04 Ekim 2020

High performing and Low Cost Structured Membranes Based on Sulfonated PoyletherSulfone and Zirconium Phosphate for Proton Exchange Membrane Fuel Cell

International Conference on Advanced Materials Science Engineeringand High Tech Devices Applications Exhibition (ICMATSE 2020), 2 - 04 Ekim 2020

High performing and Low Cost Structured Membranes Based on Sulfonated Poylether Sulfone and Zirconium Phosphate for Proton Exchange Membrane Fuel Cell

International Conference on Advanced Materials Science Engineering and High Tech Device Applications (ICMATSE 2020), 2 - 04 Ekim 2020

Design of A Novel Electrode for Waste Water Treatment in Microbial Fuel Cell

International Congress ofAdvanced Materials Technologies, Ankara, Türkiye, 2 Ekim - 04 Şubat 2020

İki Odacıklı Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Kentsel Atıksu Arıtımı İçin Yeni Anot Geliştirilmesi

10.Uluslararası AvrupaFen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 14 - 15 Aralık 2019

PEM Yakıt pillerinde Kulllanılmak Üzere PVC Bazlı Membran Sentezi ve Karakterizasyonu

2nd International Euroasian Biological Chemical Sciences, 28 - 29 Haziran 2019

PEM yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere PVC bazlı kompozit membran sentezi ve karakterizasyonu

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 Haziran 2019

PEM YAKIT PİLLERİ İÇİN BORİK ASİT KATKILI SPEEKPVAKOMPOZİT MEMBRAN GELİŞTİRİLMESİ

International Symposıum on Boron, Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, cilt.1, ss.790-799

Inorganic Acid Doped Highly Hydroxylated Polymer Based Thin Membrane

International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD), Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, cilt.18, ss.1888-1895 identifier

Investigation of Fuel Cell Performance of Polyvinylidene fluoride/Zirconium Phosphate Composite Membrane

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 Nisan 2018

SYNTHESIS and CHARACTERIZATION of SODIUM BOROHYDRIDE from SODIUM AMIDE by MECHANOCHEMICAL REACTION

Int. Advanced researches and Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017

INVESTIGATION of PERFORMANCE of a NOVEL SYNTHETIC CATALYST in DEHYDROGENATION of SODIUM BOROHYDRIDE

Int. Advanced researches and Engineering Congress, Osmaniye Korkutata Üniversitesi, 16 - 17 Kasım 2017

Environmental impact assessment of coal power plants in operation

International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE), Wroclaw, Polonya, 2 - 05 Temmuz 2017, cilt.22 Creative Commons License identifier identifier

Tekstil Atık Sularındaki Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi

Ist International Urban Environment Health Congress, 11 - 15 Mayıs 2016

Sulardaki Co(II) İyonunun Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi

Ist International Urban Environment Health Congress, 11 - 15 Mayıs 2016

Anodic Behavior of Carbon Supported Ni Co Ni and Co Electrocatalyst in Direct Borohydride Fuel Cell

NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.159

Removal of Lead from Waste Waters by Using Walnut Shell

Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI2015), Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015

HZSM-5 KATKILI POLIVINIL ALKOL BAZLI (PVA) KOMPOZIT MEMBRAN SENTEZI, KARAKTERIZASYONU VE YAKIT HÜCRESI PERFORMANS TESTLERI

ULIBTK’xx13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, cilt.33, ss.12

Synthesis and Characterization of Composite Membranes in Fuel Cell

I. Polymeric Composites Symposium and Exposition, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006

Mn-Fe-Cu Karışık Oksiti ile Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonu

VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6), Türkiye, 7 - 10 Eylül 2004

Catalytic Oxidation of Hydrogen Sulfide to Sulfur Using Cu-V and Cu-V-Mo Mixed Oxide Catalysts

Chemical Reactor Engineering: Meeting The Challenges For New Technology, ECI, 04 Temmuz 2003

Modeling of H2S Sorption on Copper Based Mixed Oxide Sorbents in a Fixed Bed Reactor

2nd Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-II), 04 Mayıs 2001

Removal of Hydrogen Sulfide by Using a Natural Zeolite, Clinoptilolite

14th International Congress of Chemical and Process Engineering, Çek Cumhuriyeti, 01 Kasım 2000

Gazlaştırmada Oluşan H2S’ün Bakıroksit Adsorbent ile Tutulması

Yanma ve Hava Kirliliği V. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2000

Sulu Fazlardan Kurşun Dolgulu Kolonlarda Uzaklaştırılması

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.2, ss.1433-1437

Dolgulu Kolonların Atıksu Arıtımındaki Kullanım Etkinliği

”, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, cilt.2, ss.1155-1158