Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Inorganic Acid Doped Highly Hydroxylated Polymer Based Thin Membrane

International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD), Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, cilt.18, ss.1888-1895 identifier

Investigation of Fuel Cell Performance of Polyvinylidene fluoride/Zirconium Phosphate Composite Membrane

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 Nisan 2018

SYNTHESIS and CHARACTERIZATION of SODIUM BOROHYDRIDE from SODIUM AMIDE by MECHANOCHEMICAL REACTION

Int. Advanced researches and Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017

INVESTIGATION of PERFORMANCE of a NOVEL SYNTHETIC CATALYST in DEHYDROGENATION of SODIUM BOROHYDRIDE

Int. Advanced researches and Engineering Congress, Osmaniye Korkutata Üniversitesi, 16 - 17 Kasım 2017

Environmental impact assessment of coal power plants in operation

International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE), Wroclaw, Polonya, 2 - 05 Temmuz 2017, cilt.22 Creative Commons License identifier identifier

Tekstil Atık Sularındaki Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi

Ist International Urban Environment Health Congress, 11 - 15 Mayıs 2016

Sulardaki Co(II) İyonunun Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi

Ist International Urban Environment Health Congress, 11 - 15 Mayıs 2016

Anodic Behavior of Carbon Supported Ni Co Ni and Co Electrocatalyst in Direct Borohydride Fuel Cell

NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.159

Removal of Lead from Waste Waters by Using Walnut Shell

Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI2015), Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015

HZSM-5 KATKILI POLIVINIL ALKOL BAZLI (PVA) KOMPOZIT MEMBRAN SENTEZI, KARAKTERIZASYONU VE YAKIT HÜCRESI PERFORMANS TESTLERI

ULIBTK’xx13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, cilt.33, ss.12

Synthesis and Characterization of Composite Membranes in Fuel Cell

I. Polymeric Composites Symposium and Exposition, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006

Mn-Fe-Cu Karışık Oksiti ile Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonu

VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6), Türkiye, 7 - 10 Eylül 2004

Catalytic Oxidation of Hydrogen Sulfide to Sulfur Using Cu-V and Cu-V-Mo Mixed Oxide Catalysts

Chemical Reactor Engineering: Meeting The Challenges For New Technology, ECI, 04 Temmuz 2003

Modeling of H2S Sorption on Copper Based Mixed Oxide Sorbents in a Fixed Bed Reactor

2nd Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-II), 04 Mayıs 2001

Removal of Hydrogen Sulfide by Using a Natural Zeolite, Clinoptilolite

14th International Congress of Chemical and Process Engineering, Çek Cumhuriyeti, 01 Kasım 2000

Gazlaştırmada Oluşan H2S’ün Bakıroksit Adsorbent ile Tutulması

Yanma ve Hava Kirliliği V. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2000

Sulu Fazlardan Kurşun Dolgulu Kolonlarda Uzaklaştırılması

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.2, ss.1433-1437

Dolgulu Kolonların Atıksu Arıtımındaki Kullanım Etkinliği

”, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, cilt.2, ss.1155-1158