Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

P-165 TOPİKAL ANTİKOLİNERJİK KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BİR YAN ETKİ: SANTRAL ANTİKOLİNERJİK SENDROM

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 28 November 2021, pp.528-529

P-188 ACİL SERVİSTE NADİR RASTLANAN ÖLÜMCÜL BİR TANI: İKİ TRAVMATİK TRAKEOBRONŞİAL AĞAÇ RÜPTÜRÜ OLGUSU

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.560-561

P-217 BÖLGESEL İNCELME İŞLEMİ SONRASI GELİŞEN PANKREATİT: BİR OLGU SUNUMU

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.610-612

Kardiyopulmoner resussitasyonda USG kullanımı

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi & 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, Digital-Çevrimiçi, Turkey, 6 - 09 December 2021

S-090 ANKARA’DA ÇALIŞAN ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN SOSYODEMOGRAFİK VERİLERLE İNCELENMESİ

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.343-344

Acilde Torasik USG kullanımı

TÜSAD Akademi Göğüs Hastalıklarında Güncelleme Toplantıları –2, Digital-Çevrimiçi, Turkey, 26 June 2021

The Role of Emergency Medical Services in Disasters

2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019

How to get my paper to accept quickly in emergency medicine journals?

15th National Emergency Medicine Congress, 6nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 6nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 April - 29 May 2019

Ultrasonography In Intensive Care

4th Baku International Medical Workshop Days, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2018

Does Analjesia Mask Abdominal Pain?

12th National Emergency Medicine Congress, 3nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

Biomarkers: Do They Help EM Physician for Diagnosis in Sepsis?

11th National Emergency Medicine Congress, 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 16 April 2015

Geriatric dementia, delirium & depression (3D) assessment in ED: Hidden face of the geriatric patient population

2nd Intercontinental Emergency Congress & 2nd International Critical Care and Emergency, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi Medicine, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.28-29

Geriatric neglect and abuse in emergency medicine

2nd Intercontinental Emergency Congress & 2nd International Critical Care and Emergency, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi Medicine, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.29

Community Acquired Pneumonia and Pneumococcal Pneumonia

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress in association with X. National Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Optimal Goals of Sepsis Resuscitation

1st international Critical Care and Emergecy Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Demographic features of patients older than 65 years presenting to emergency department

7th European Congress on Emergency Medicine in association with EPAT, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012

Barthel Index and Injury Severity Score ISS of Trauma Patients 65 Years Of Age Due To Falls

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya-Turkey, 19-22 September 2012, 19 - 22 September 2012

Does Fast Track Has Effects On Emergency Medicine Crowding

The 2nd Euroasian Congress on Emergency Medicine, Antalya-Turkey, 28 - 31 October 2010

Under graduate Emergency Medicine Training in a Medical School

The 2nd Euroasian Congress on Emergency Medicine, Antalya-Turkey, 28 - 31 October 2010

Bir Metanol İntoksikasyon Olgusu

6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya-Türkiye, Turkey, 6 - 09 May 2010

Acil Servise Başvuran ishalli Hastaların Değerlendirilmesi

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi 2006;Diyarbakır/Türkiye, Turkey, 6 - 09 November 2006

Right ventricle systolic and diastolic functions among young adult men with varsities

The 2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, MUŞLA, 1 - 05 March 2006, vol.29, pp.37

Does fasting affect the parameters on 12 derivation surface electrocardiogram among young adults in Ramadan

The 2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Muğla, Turkey, 1 - 05 March 2006, vol.29, pp.57

Books & Book Chapters

Sepsis

in: Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu, EROĞLU SERKAN EMRE, ÖZHASANEKLER AYHAN (Çeviri Editörleri), Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.997-1004, 2022

Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Ödem

in: ACİL KRİTİK YOĞUN BAKIM, Prof. Dr. Başar Cander, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.352-372, 2021

Böbrek ve Genitoüriner Sistem Acilleri: Asit-Baz Bozuklukları

in: Washington Acil Tıp El Kitabı, Cander, Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.137-142, 2020

ÖZEL DURUMLARDA KPR: PULMONER EMBOLİ

in: ACİL TIP TEMEL BAŞVURU KİTABI, Cander, Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.137-142, 2020

Geriatrik Hastalarda Sepsis

in: Geriatrik Aciller, Prof. Dr. Ahmet Demircan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.51-60, 2019

Özel Hasta Gruplarında Travmaya Hastane Öncesi Yaklaşım

in: Hastane Öncesi Acil Tıp ve Paramedik, Prof. Dr. Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.507-517, 2019

4. Ünite: Yaralı Taşıma Yöntemleri

in: Acil Yardım ve Kurtarma Çalışması, Prof. Dr. Zeynep Gökçen Çakır, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Erzurum, pp.1-42, 2018

Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Triajı

in: Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi, Prof. Dr. Zeynep Gökçen Çakır, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Erzurum, pp.1-36, 2018

Elektrokardiyografi

in: Acilde Kardiyoloji, Salim Satar, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.423-498, 2016

Vajinal Kanama; Vajinal Kanama: Gebelikte; Vajinal Akıntı/Vajinit; Valvuler Kalp Hastalığı; Varisella; Varisler; Vaskülitler; Venöz Yetmezlikler..... Yara Ballistiği

in: 5-Dakika Acil Tıp Rehberi "Rosen", Ahmet Demircan, Erkan Göksu, Özlem Köksal, Bülent Erbil, Fatma Sarı Doğan, Deniz Kılıç, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1180-1203, 2016

Bakı Noktasında Kas-İskelet Sistemi Acil USG

in: Acil ve Kritik Hasta USG II, Betül Gülalp, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.179-190, 2015

Havadan Tıbbi Naklin Tarihi-History of Aeromedical Transportation

in: Havadan Tıbbi Nakil Klinik Kılavuz, Doç. Dr. Serkan Şener, Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1-12, 2014

Oxford Acil Tıp El Kitabı

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2013

Antiparkinson İlaç Zehirlenmeleri

in: Acilde Klinik Toksikoloji, Salim Satar, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.349-352, 2009