Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.26, sa.5, ss.1222-1231, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A SYSTEM DEVELOPMENT FOR DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF COMMERCIALLY PURE ALUMINUM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.2, ss.321-329, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜK ÜRETİMİNDE KALIPLAMA PARAMETRELERİNİN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.98-107, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETİMİNDEKALIPLAMA YOĞUNLUĞUNUN TANE KAYNAMASI VEAĞIRLIĞA ETKİSİ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.131-137, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Microstructural Investigation of Casting Defects in AA7075 Alloy Produced by Thixocasting

Machines Technologies Materials Journal (MTM Journal), cilt.9, ss.25-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technological Development in Lost Foam Casting

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.10, sa.2, ss.178-184, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar