Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE TERM OCAK IN TERMS OF LANGUAGE SOCIOLOGY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.64, pp.219-232, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

LANGUAGE FUNCTIONS IN THE OBJECTİVES OF THE TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.23-46, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Dil İşlevleri

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.13, no.1, pp.1-26, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil İşlevleri Açısından Türkçe Öğreniyorum Ders Kitabı

Turkish Studies, vol.14, no.6, pp.3043-3062, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Toplu Taşıma Araçlarında Dil İşlevleri

International Journal of Languages Education Teaching, vol.7, no.4, pp.24-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KONUŞMA KAZANIMLARI AÇISINDAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI

Turkish Studies, vol.14, no.4, pp.1257-1269, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okuma Kazanımları Açısından Ortaokul Türkçe Ders Kitapları

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.3, pp.688-708, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İKNA TEKNİKLERİ AÇISINDAN NUTUK

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, vol.29, no.1, 2019 (Other Refereed National Journals)

DİNLEME/İZLEME KAZANIMLARI AÇISINDAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.18-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

İŞLEVLERİNE GÖRE BAĞLAÇLARI KONUEDİNEN ARAŞTIRMALAR

Millî Eğitim, vol.48, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmenlerinin Anlama Becerilerinde Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.28-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Anlam bilimi açısından Türkçede “söz” kavramı

Yeni Türkiye, no.104, pp.137-144, 2018 (Other Refereed National Journals)

Değerler eğitimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.244-255, 2018 (Other Refereed National Journals)

İngilizlere Türkçe öğretiminde tarihî bir eser: “Osmanlı konuşma dili cep kılavuzu

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.10, no.3, pp.183-199, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, no.4, pp.1210-1225, 2018 (Other Refereed National Journals)

Effect of Using Video on the Ability of Eighth Graduate Students to Understand Graphical Symbols

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik Yazma Açısından Makale Hakem Değerlendirme Formları

Turkish Studies, vol.12, no.34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİK YAZMA AÇISINDAN MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRME FORMLARI

Turkish Studies, vol.12, no.34, pp.143-162, 2017 (Other Refereed National Journals)

Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.287-312, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.248-260, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Bir Kod Sistemi Olarak Grafik Simgelere Dayalı Söz Varlığının Geliştirilmesi

Milli Eğitim, vol.45, no.210, pp.179-200, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Dilin Söz Varlığı ve Terim

Milli Eğitim, vol.45, no.210, pp.201-214, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Becerilerinde Gerekçelendirme

International Journal of Languages' Education and Teaching, pp.1516-1526, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, no.2, pp.92-109, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Etkili İletişim Dersine Yönelik Beklentileri

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, no.2, pp.63-80, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlama Becerilerine Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Araştırmalarının İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.29, pp.16-46, 2015 (Other Refereed National Journals)

İLKOKUL VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA GRAFİK SİMGE ÖĞRETİMİ

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.18, pp.150-171, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Programı

Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.15, no.27, pp.239-261, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Eğitimi ve Demokrasi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, vol.2006, pp.101-112, 2009 (Other Refereed National Journals)

Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.75-90, 2008 (Other Refereed National Journals)

Murat Özbay Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II Tanıtım

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.3, no.1, pp.139-142, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğrudan Öğretim ve Türkçe Eğitiminde Uygulanması

Ana Dili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, no.32, pp.7-21, 2004 (Other Refereed National Journals)

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİNİN2003 YILI FAALİYETLERİ

Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, no.29, pp.229-232, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ali Teker Temiroğlu ve Üç Kitabı Tanıtım

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.29, pp.227-228, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mahmut Riyat Bakır Tasavvufî Bir Kavram Olarak Cem ve Bektaşilikteki Yorumu Tanıtım

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol.0, no.26, pp.287-288, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Takashi Sashima Ed Türkiye ve Bulgaristan daki Alevi Bektaşi Kültürünün Değişim ve Sürekliliği ile İlgili Araştırma Tanıtım

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.27, pp.343-344, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

A. Yaşar Ocak Sarı Saltık Popüler İslâm'ın Balkanlardaki Destanî Öncüsü Tanıtım

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.26, pp.291-292, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

M Ziya Baba Dîvânı Tanıtım

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.24, pp.137-138, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi Tanıtım

Bilge, no.21, pp.166-168, 1999 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Dil Dergisi, no.80, pp.72-77, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarının İşlevsel Dil Bilgisi Kapsamında Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.214-224

Akademik Yazma Açısından Akademik Türkçe Ders Kitapları

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2019

Dil İşlevleri Açısından Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Ders Kitabı

Uluslararası Diller Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, pp.194-2018

Dil İşlevleri Açısından Türkçe Öğreniyorum Ders Kitabı

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 3 - 05 October 2019

Türkiye Yeterlikler Çerçevesinin Türkçe Öğretim Programına Yansıması

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 3 - 05 October 2019

Sosyal Psikoloji ve Yazma Eğitimi Açısından Suriyelilerin “Keşke”leri

I. International Symposium of Academic Studies on Education and Culture, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.525-533

Dinleme ve konuşma eğitiminde teknopedagoji kullanımı

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 4 - 06 October 2018

Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Kapsamında 2006 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programları.

1. Uluslararası Eğtimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13 - 15 September 2018

Değerler Eğitimi Açısından Ortaokul Türkçe Ders Kitapları

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, 5 - 06 April 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Twit’xxlerinin Yazma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.306-312

Akademik Yazma Açısından Dergi YazarRehberleri

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2 - 04 November 2017

Akademik Yazma Açısından Makale Hakem Değerlendirme Formları

III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20 - 23 April 2017

Akademik Yazma Açısından Makale Hakem Değerlendirme Formları

3rd International Symposium on Language and Teaching (ISLET 2017), 20 - 23 April 2017

Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programlarının Devamlılık Açısından Karşılaştırılması

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017

MESLEKİ SIKLIK SÖZLÜĞÜ HAZIRLAMADA İZLENİLECEK SÜREÇVE YÖNTEM

III. ULUSLARARASI SÖZLÜK BİLİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Grafik Simgelerin Öğretimi

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, Munich, Germany, 19 - 21 May 2016

Coca Cola nın Gazete Reklamlarında Dil ve Etkileme Unsurları

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu (UTEOK), 1 - 03 September 2015

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Tutor Kavramı

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu (Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Türk Dil Kurumu Yayınları: 1112 , Ankara: 2015), Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2014

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Teknoloji Destekli Ses Eğitimi

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu (Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Türk Dil Kurumu Yayınları: 1112 , Ankara: 2015), 22 - 23 December 2014

Okuma Terapisi İlk Gençlik Çağı Kitaplarının Bibliyoterapi Ekseninde İncelenmesi Sözlü Bildiri

3. International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Turkey, 3 - 05 May 2013

Türkçe Öğretimine Yönelik WEB Sitelerinin Çeşitli Ölçütler Açısından İncelenmesi

3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları), İzmir, Turkey, 1 - 03 July 2010, pp.135-146

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İşlevsel Kavramsal Yaklaşıma Yönelik Uygulamalar

III. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010

Culture Term in Common European Framework for Teaching Language and Turkish Teaching as a Foreign Language

Human Beings, Society, Intercultural Dialogue at the Beginning of the 21st Century, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009

Dil Eğitiminde Bir Araç Olarak Atasözü

Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 May 2007

Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Çalışmaları ve Bazı Öneriler

II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi., Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.395-399

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Yazma

in: Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, Emrah BOYLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.67-76, 2021

Millî Bilinç Geliştirme Niteliğine Sahip Hikâye Edici Çocuk EdebiyatıEserleri

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman’a Armağan, İhsan KALENDEROĞLU, Pınar KANIK UYSAL, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.479-506, 2020

BİR İYİLEŞTİRİCİ OLARAK ÇOCUK EDEBİYATI: BİBLİYOTERAPİ

in: ÇOCUK EDEBİYATI, Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki, Doç. Dr. Başak Uysal, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.185-201, 2020

Dil Becerileri: Dinleme, Konuşma, Yazma, Okuma

in: Türkçe Eğitimi, CANBULAT Mehmet, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.67-95, 2019

Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018) Anlama Kazanımlarında Zihinsel Beceriler

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş, Aliye Uslu Üstten, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.779-803, 2018

Türkçe Öğretim Programlarında (1924-2017) Ölçme ve Değerlendirme

in: Prof. Dr. Halim SERARSLAN’a Armağan, Dilek CERAN, Derya YILDIZ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.117-139, 2018

Türkçe Öğretmeni mi, İletişim Eğitmeni mi?

in: Akademik Hayatının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, D. Uçgun,A. Balcı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.449-462, 2015

Eğitimde Etkili İletişim (Doktora tezinden yararlanılarak geliştirilmiştir.)

in: Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel,Halit Karatay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.521-570, 2014

Edebiyat ve Edebiyata Ait Kavramlar

in: Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Gıyasettin Aytaş, Editor, İldem Yayınları, Ankara, pp.19-39, 2013

Eğitimde İkna (Doktora tezinden yararlanılmıştır.)

in: Çarşamba Konferansları, F. H. Özkan, Editor, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları. Şahin Matbaa ve Reklamcılık, Ankara, pp.23-44, 2010

Eğitimde İletişim (Doktora tezinden uyarlanarak geliştirilmiştir.)

in: Pedagojik Bilimlerin Güncel Konuları Teori ve Uygulama Makaleler Kitabı, xxx, Editor, Sterlitamak, pp.187-189, 2010

Etkili İletişim

in: Dil ve Anlatım, Serdar ODACI, Editor, Tablet Yayınları, Konya, pp.533-600, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Ernst Eduard Hirsch

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.111, 2020

Atatürk Döneminde Posta, Telefon ve Telgraf İdaresi (PTT)

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.222, 2020

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü Cilt 2

AAKDTYK, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 214, pp.12-13, 2003