Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HENOCH-SCHONLEİN PURPURA İN CHİLDHOOD: A TERTIARY CARE HOSPITAL EXPERIENCE IN TURKEY

İNTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY PEDIATRICS, cilt.5, sa.3, ss.686-689, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Henoch-Schonlein Purpura in childhood: a tertiary care hospital experience in Turkey

International Journal of Contemporary Pediatrics, cilt.5, sa.3, ss.686-689, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in Henoch Schonlein Purpura and Hemolytic Uremic Syndrome

Journal of Clinical Medicine Research, cilt.8, sa.7, ss.544-547, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

IgA nephropathy and psoriasis in a child

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of BKV and JCV positivity in paediatric patients with kidney transplant

20th Annual Meeting of theEuropean Society for Clinical Virology, Stresa, İtalya, 13 - 16 Eylül 2017

The neurological manifestations of atypical hemolytic uremic syndrome in children

50th anniversary meeting of the European society for Pdiatric Nephrology, 6 - 09 Eylül 2017

The neurologic manifestation of atypical hemolytic uremic syndrome in children

50th Anniversary meeting of the european society for paediatric nephrology, Glasgow, İngiltere, 6 - 09 Eylül 2017, ss.82

İdyopatik Üveyitler ve HLA

5.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

Hipertansif iki olguda renal arter stenozu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, Samsun, TÜRKİYE, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Beyin tümörlü vericiden böbrek transplantasyonu

6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

Pediatrik renal transplantasyon hastası ve hiperpigmentasyon

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplantasyon ve nüks FSGS

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplant hastalarında takrolimus ve sirolimus için düşük kan düzeyleri

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplantasyon hastalarında böbrek biyopsi deneyimi

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Causes and mortality rate of acute renal failure in critically ill children

43rd annual scientific meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Birmingham, UK, 2 - 05 Eylül 2009

The evaluation of viral infections in pediatric renal transplantation recipients

5th congress of the International Pediatric Transplant Association, Istanbul, TURKEY, 18 - 21 Nisan 2009

The use of sirolimus in pediatric renal transplantation

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

Infections in pediatric renal transplant recipients our experience

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

Intravesical hyaluronic acid Is it effective in children with recurrent urinary tract infections and hemorrhagic cystitis

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

CTLA-4 gene polymorphism in children with henoch-schonlein purpura

39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 10 - 13 Eylül 2005

Böbrek transplantasyonu yapılan üç çocuk hastada BK virüs nefropatisi

1.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Girne, KKTC, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

HLA class 1 associations in Henoch Schonlein purpura: increased and decreased frequencies

39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 10 - 13 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri