Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİNBOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.41, ss.510-529, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ECORECREATIONAL ATTITUDE OF PARTICIPANTS IN SPORTIVE RECREATION ACTIVITIES

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.6, sa.7, ss.60-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERIOUS LEISURE CAREER IN STUDENTS’ CAREER FUTURE

European Journal of Physical Education and Sport Science(Online Submission), cilt.6, sa.5, ss.109-129, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turistik Bölgelerde Yaşayan Yerel Halkın Rekreatif Faaliyetlerine YönelikAlgılamaları: Kapadokya Bölgesi Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.2486-2505, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.3, ss.953-963, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Boş Zaman Motivasyon Ölçeği Geçerlilik veGüvenirlik Çalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.24, ss.2838-2855, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERIOUS LEISURE CAREER IN STUDENTS’xx CAREER FUTURE

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.5, sa.6, ss.109-129, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkinlikten Vazgeçme Ölçeği Geçerlik GüvenirlikÇalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.23, ss.1940-1958, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantiring Sporcularının Ciddi Boş Zaman Perspektifleri

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.296-318, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORYANTİRİNG SPORCULARININ CİDDİ BOŞ ZAMAN PERSPEKTİFLERİ

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.296-318, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI KÜLTÜRLERDE BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI: ALEVİLER ÖRNEKLEMİ

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları, cilt.1, sa.2, ss.2-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantiring Sporcularında Ekosentrik, Antroposentrik, Antipatik Yaklaşımların Rekreasyon Fayda ile İlişkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.3, ss.1263-1288, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GSİM lüğü çalışanlarının kent merkezinde halka sunulan rekreasyon tesis ve hiz.belirlenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.251-267, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreasyon Fayda Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.25-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leisure Benefit Scale: A Study of Validity and Reliability

GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.25-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi

Gaziantep Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.43-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REKREATİF AMAÇLI YÜZME SPORUYLA UĞRAŞAN BİREYLERİNBOŞ ZAMAN YÖNETİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.8-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OFINDIVIDUALS PARTICIPATING IN YOUTH CENTERACTIVITIES

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.10, sa.3, ss.474-487, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ciddi Boş Zaman ve Ölçümü Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.2, ss.2820-2838, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ilgaz Dağı Milli Parkında Rekreasyonel Faaliyetlere KatılanZiyaretçilerin Çevreye Yönelik Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Çalışma

Journal of Recreation andTourism Research,, cilt.3, sa.2, ss.73-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boşi Zaman Yönetimi Ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of the Hopelessness Levels of Youngsters who Attend to Youth Centers in Central Anatolia Region in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science, cilt.5, sa.9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Free time management scale Validity and reliability analysis p Boş zaman yönetimi ölçeği Geçerlik güvenirlik çalışması

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1867, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Health Beliefs of Females Related With Sportive Recreational Activities

International Journal of Sport Studies, cilt.5, sa.5, ss.535-544, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF LEISURE TIME SPENT ON INTERNET TO UNIVERSITY STUDENTS HAPPINESS LEVELS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, cilt.2, sa.2, ss.47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları Ermeniler Örneklemi

Sportif Bakış - Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.10-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sportif rekreasyon uygulama politikaları üzerine bir araştırma

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.80-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otistik Çocuklar Spor Eğitim Projesine Gönüllü Olarak Katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, ss.85-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Toplumunun Boş Zaman Değerlendirme Profili Ankara İli Örnegi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.41-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Recreational Behaviors of Individuas with Regard to Demographic Variables

Series Physical and Sport / Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.876-880, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measuring Constraints to Leisure Activities Demographic Differences

Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.362-364, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of recreational activities participation on environmental attitudes and reliability and validity of new ecological paradigm scale

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.47-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boş Zaman Engelleri Ölçeği Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.3-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Colors and Cultural Interactions in theTurkish Sport Clubs

The Sport Journal,, sa.8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıda İzciliğin Paramiliter Görünümü

Miili Eğitim Dergisi, sa.143, ss.55, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Ders Dışı Etkinliklere Yaklaşımları

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.51-62, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Köşe yazarlarının okuyucuya yansıttığı görüşlerin bir analizi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.56-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sporunun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.2, sa.2, ss.57-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stresle Başa Çıkmada Rekreasyon Faktörü

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.55-64, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.44-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporun topluma yaygınlaştırılması bakımındanntelevizyon spor programlarının etkinliği

Gazi beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.75-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreasyon Etkinliklerininde Liderlik ve Fonksiyonları

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boş Zamanları Değerlendirme Açısından Hentbol Voleybol ve Basketbol Hakemlerinin Anlayışları Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.58-69, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulların Boş Zamanları Değerlendirme Rekreasyon Eğitimindeki Rolü

Milli Eğitim Dergisi, sa.128, ss.62-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Spor Yöneticilerinin Eğitimi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.357-383, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

REKREASYON DENEYİM TERCİHİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019

Toplumsal Duyarlılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Analiz

2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019

Evrensel bir insan hakkı:Boş zaman

17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2019, ss.45-49

Zihinsel Dayanıklılık ve Motivasyonel Kararlılığın Farklı Branşlar Açısından İncelenmesi

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, Ankara, Türkiye, 2 Ekim - 06 Kasım 2019

Serbest Zaman İlgileniminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

Boş Zaman Eğitimi ve Genel Yetkinlik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Oryantiring Sporcularının Çevreye Yönelik Ekosentrik, Antroposentrik, Antipatik Tutumları

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Rekreasyon Terapisinin Otizmde Stereotipik Davranışlara Etkisinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Rekreasyonel Kaynakların Kullanımı ve Çevre Bilinci

5.Rekreasyon araştırmaları kongresi, Çorum, Türkiye, 19 - 24 Nisan 2019

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Aleviler Örneklemi

2rd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

Explaining Destination Choices Based Upon Recreational Opportunities Through Intrinsic and Extrinsic Travel Motivations

International Teacher Education Conference, Indiana, Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Ağustos 2018

Doğa Yürüyüşlerine katılan bireylerde Ekorekreasyonel tutum

16.Uluslararası spor Bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

İslamiyet ve Boş Zaman

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Ekorekreasyon

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

EKOREKREASYONA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Cumhuriyet Dönemi (Çağdaş) Türk Ressamların Eserlerinde Boş Zaman ve Rekreasyon İzleri

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla-Bodrum, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışı: Romanlar Örneğı̇

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi-ISPES, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL DUYARLILIK

Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi-ISFAW, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Duyarlılık

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

OTİZM FARKINDALIĞINDA SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI

ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELNESS KONGRESİ, 5 - 08 Nisan 2018

Tercihler ve Engeller: Ankara’daki Açık Rekreasyon Alanları Üzerine Bir Çalışma

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1107-1108

Çevre etiği ve rekreasyonel kaynakların korunması

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017

Ekorekreasyon(ecorecreation)

15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Otistik Bireylerde Hareket Tabanlı Aktif Video Oyunlarının Etkisinin İncelenmesi

IV.RekreasyonAraştırmalarıKongresi, İzmir-Kuşadası, 9 - 11 Kasım 2017, ss.81-91

INVESTIGATION OF THE LEVEL OF LEISURE BENEFITS OF INDIVIDUALS WHO PARTICIPATE PILATES EXERCISES IN THEIR LEISURE

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science AC-TTSS 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti, 11 - 14 Ağustos 2017

Culturel Differenses in Participation of Recreationel Activities”Examplex Malakans and Circassians”

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES, Kaş-ANTALYA, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.611-614

KARATE-DO SPORCULARININ MUTLULUK VE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

Çevre Etiği ve Alternatif Turizm

HESTOREX UluslararasıSağlık,Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

EXAMINATION OF PERCIEVED FREEDOM IN LEISURE LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN RECREATIVE SWIMMING ACTIVITIES

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.305

LEISURE TIME BEHAVIOR IN DIFFERENT CULTURES ARMENIAN SAMPLING

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014

Health Beliefs of Men with regard to Sportive Recreation Activities

13. International Sport Sciencess Congress, Konya, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2014

The Development of Health-Belief Scale on Sportive Recreational Activities

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.509-516 identifier

Otistik Bireylerde Spor Eğitimi ve Rehabiltasyon/Terapatik Rekreasyon

Uluslar Arası Katılımlı Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2012

Engellilerde Terapatik Rekreasyon Bir Örnek Program OSEP

Uluslararası Engelliler Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

Examination of Perception of Contraints on

11th International Sports Sciences, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010

Examination of Recreational Behaviors of University and High School Students in Kırşehir

11th International SportsScienes Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010

Meaning of Leisure Time Scale Evaluation of Pyscho Metric on Turkish University Students

4th International Mediterranean Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2007

Demographic Differences in the Perception of Contraints on Recreational Activities

4th International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2007

An Examination of Sport Supporters Behavior of University Students

4th International Scientific Congress, SOFYA, Bulgaristan, 16 - 18 Kasım 2006

The Relaiability and Validity of the Turkish version of Leisure Constraints Questionnaire

9th International Sport Sciences Congress, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Konaklama İşletmelerinde Sunulan Rekreatif FaaliyetlerinDeğerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği...

Rekreasyon araştırmalarında yeni yöntemler, Özkan Tütüncü, Editör, Detay, Ankara, ss.246-258, 2019

Sportif Faaliyetlere Katılan Gençlerin Çevreye Karşı DuyarlılığınınBelirlenmesi .

Rekreasyon araştırmalarında yeni yaklaşımlar, Özkan Tütüncü, Editör, Detay, Ankara, ss.139-151, 2019

Rekreasyon Liderliği

Rekreasyon Bilimi 2, Suat Karaküçük,Sabri Kaya,Beyza M.Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.167-229, 2017

Rekreasyon Kısıtlayıcıları

Rekreasyon Bilimi 2, Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Sabri KAYA, Doç. Dr. Beyza M. AKGÜL, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.237-301, 2017

Rekreasyon Kısıtlayıcıları

Rekreasyon Bilimi2, S.Karaküçük,S.Kaya,B.M.Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.237-301, 2017

Boş Zaman ve Çevre :Ekorekreasyon-Ekoturizm

Rekreasyon Bilimi2, S.Karaküçük,S.Kaya,B.M.Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.109-157, 2017

Rekreasyon ve Çevre:Ekoturizm-Ekorekreasyon

Rekreasyon Bilimi 2, Suat Karaküçük, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.109-157, 2017

Türkiye’de Rekreasyonel Durum

Rekreasyon Bilimi, Suat KARAKÜÇÜK, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.429-544, 2016

Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.313-393, 2016

İkdisadi Sistemler ve Boş Zaman

Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.155-201, 2016

Türkiye'de Rekreasyonel Durum

Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.429-544, 2016

Boş Zaman Tarihi

Rekreasyon Bilimi, KARAKÜÇÜK Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.5-42, 2016

Boş Zaman Tarihi

Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.5-43, 2016

Türkiye'de Rekreasyonel Durum

Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.429-545, 2016

Terapatik Rekreasyon

Gazi Kitabevi, Ankara, 2007

Cumhuriyet Döneminde Spor Şuraları

1999 Spor Şurası, GSGM, Editör, GSGM Yayını, Ankara, ss.1-35, 1999

Olimpiyat Oyunları

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını., Ankara, 1997