Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of the general anaesthetic agent, propofol, on erythrocyte deformability

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.111, no.3, pp.126-128, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Desflurane on Oxidant/antioxidant Status of Female Young Versus Old Rat Liver Tissues

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.19, pp.2502-2507, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effect of circadian rhytm in patients undergoing spinal anesthesia

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.33, no.3, pp.168-175, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Recommendation for Resuming Elective Surgery during the Normalising Period in COVID-19 Pandemic

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.49, no.1, pp.58-62, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Yeni anestezi cihazları anestezi maliyetini düşürür mü?

Gazi Medical Journal, no.32, pp.1-3, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde COVID-19 Hastalarının Anestezi Yönetimi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.28, no.2, pp.76-83, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Does Esmolol Havean Effect on Erythrocyte Deformability in Rat Lower Limb İschemia Reperfusion İnjury?

International Journal of Anesthetics and Anesthesiology, vol.6, no.4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dokuzuncu gebelikte siyam ikizi: Genel anestezi altında sezaryenle doğum

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, vol.9, pp.351-352, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effect of propofol and memantine on erythrocyte deformability in diabetic rat model

Medical Science and Discovery, vol.2, no.3, pp.221-224, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Jinekolojik Girişimlerde Anestezi

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.6, no.2, pp.84-90, 2013 (Other Refereed National Journals)

Effects of Sevoflurane and Desflurane on Oxidant Antioxidant Status of Young Versus Old Rat Liver Tissues

Journal Of Animal And Veterinary Advances, vol.7, no.11, pp.1345-1351, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kardiyopulmoner resüsitasyonun etik yönü

Turkiye KlinikleriJ Surg Med Sci, vol.27, no.3, pp.92-96, 2007 (Other Refereed National Journals)

Rino Orbital Mukormikozisli Hastada Anestezik Yaklaşım Olgu sunumu

T. Klin. J Anest Reanim, no.2, pp.31-35, 2004 (Other Refereed National Journals)

Postoperatif analjezide epidural metoklopramid ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.12, pp.6-16, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of the Effects of Recurrent Dexmedetomidine on Cognitive Functions and Brain Tissue in Streptozotocin-Induced Rats with Alzheimer's Disease

Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies, Bologna, Italy, September 10th–13th, 2019, Italy, 10 - 13 September 2019

Effect of erythrocyte deformability on esmolol in rat with lower extremity ischemia reperfusion

Turkish Society of Physiological Sciences, 44th National Physiology Congress 2018, Antalya, (Turkey), 1-4 November 2018, 1 - 04 November 2018

İntraoperatif miyokard infarktüsünda zamanın önemi: bir olgu nedeniyle

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

Geçici hiperglisemi anında sevofluran ve desfluranın eritrosit deformabilitesi üzerine etkilerinin araştırılması

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), İstanbul, (2016)., Turkey, 26 - 30 October 2016

Does vitamin C prevent the effects of high dose dexmedetomidine on rat erythrocyte deformability

Joint Congress of FEPS and Turkish Society of Physiological Sciences., İstanbul, Turkey, 3 - 07 September 2011

Anestezi uygulanan ratlarda nikotinin derlenme üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 23 - 27 November 2005

Comparison of peritonsiller ınfiltration with bupivacaine and ropivacaine on postoperative pain after tonsillectomy in paediatric patients

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy 2004, Lisbon / Portugal, 5-8 June 2004, 5 - 08 June 2004

Postoperatif analjezide epidural metoklopramid ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılması

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi., Turkey, 16 - 18 May 2003

Ağrı Tedavisinde Termografik Takiplerimiz

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2002

Books & Book Chapters

Sedasyon ve Hukuki Sorumluluklar

in: Anestezi Pratiğinde Sedasyon, Işık B, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.127-136, 2018

Sedasyon ve Etik

in: Anestezi Pratiğinde Sedasyon, , Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.137-148, 2018

Venöz-Vasküler Girişimlerde Ultrasonografi

in: Klinik Anestezide Ultrasonografi, Kurtipek Ö, Alkış N, Işık B, Alanoğlu Z, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.87-110, 2018

Motor Uyarılmış Potansiyeller

in: Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon, Özlü Onur, Er Uygur, Er Sühendan, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.389-404, 2016