Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of socio-economic factors on home purchases: the cases of Yenimahalle and Cankaya in Ankara

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW, cilt.37, sa.3, ss.289-309, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Housing market differentiation: the cases of Yenimahalle and cankaya in Ankara

INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, cilt.19, sa.1, ss.13-26, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ankara Konut Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

Mimarlık, sa.404, ss.60-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting site selection of access-restricted residential communities in Ankara

PROPERTY MANAGEMENT, cilt.36, sa.3, ss.278-295, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gated communities in Ankara: are they a tool of social segregation?

INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING MARKETS AND ANALYSIS, cilt.10, sa.5, ss.687-702, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining House Price Differentiation in Ankara Using Hedonic Analysis

MEGARON, cilt.12, sa.2, ss.304-315, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

1980 Sonrası Konut Politikalarının Mekansal Yansımaları Ankara Örneği

İdealkent, sa.12, ss.103-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ankara’da Yükselen Çok Katlı Lüks Konut Projeleri Üzerine Bir Değerlendirme

IV. International Urban Studies Congress (Economy and Urbanization), Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Kültürel Mirasın Yerel Kalkınmaya Etkisi Kaman Kalehöyük Örneği

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi İstanbul, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.262-279

The Influence of Cultural Herıtage On Local Development Kaman Kalehöyük Case

2nd International Urban Studies Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

GATED COMMUNITIES AND SOCIAL SUSTAINABILITY: A CASE STUDY OF ANKARA

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bulgaristan, 26 Ağustos - 01 Eylül 2015, ss.423-430 identifier

Ankara da Değişen Konut Örüntüsünün Yeni Yüzü Rezidanslar

5. Kentsel ve Bölgesel Araştımalar Ağı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.321-332

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ankara Kent Makroformu Üzerinde Ekonomik Politik Sosyo Kültürel Etkilerinin İrdelenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Effects on Car Ownership Rates Resulting from Increased Parking Lots in Residential Areas: The Case of Gated Communities

Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning, Hermann Knoflacher, Ebru V. Ocalir-Akunal, Editör, IGI Global, ss.151-176, 2017

Konut Alanları Tasarımı

Kentsel Tasarıma Giriş, Yalçıner, Özge, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.141-156, 2016

1980 Sonrası Değişen Kır Kavramı ve Kırda Konut Olgusu

80 Sonrası Mekan ve Planlama, , Editör, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss.531-541, 2016

1980 Sonrası Değişen Kır Kavramı ve Kırda Konut Olgusu

Seksen Sonrası Mekan ve Planlama Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 30 Yıl Kitabı, , Editör, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.531-542, 2016

Türkiye de Konut Sorunu ve Konut Politikaları

72 Tasarım Dijital Basımevi, Ankara, 2015

5582 Sayılı Mortgage Yasası Üzerine Bir Değerlendirme

Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, , Editör, Yenigün Matbaacılık, Ankara, ss.162-170, 2011

Bireysel Yarar ile Kamu Yararı Çatışmasının İncelenmesi

Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, , Editör, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, ss.189-204, 2007