Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1992 Post Graduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1985 - 1989 Under Graduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Türkiye'deki üniversitelerin eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik öğretmenliği anabilim dallarındaki keman öğretiminde makamsal ezgilerin kullanılma durumları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1992 Post Graduate

  Türk halk müziğinin keman ile seslendirilmesi üzerine bir araştırma

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English