Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Malatya Türkülerinin Keman Eğitiminde Kullanılması Üzerine Bir Çalışma

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.2, pp.203-215, 2020 (International Refereed University Journal)

Sirto ve Longaların Kabak Kemane Eğitiminde Kullanılabilirliği

ZFWT Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.12, no.3, pp.303-322, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BAĞLAMADA YÖRESEL İCRA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNE YÖNELİK ETÜT, EGZERSİZ VE ÖN ALIŞTIRMALAR

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.167-193, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi(IHEAD), vol.2, no.2, pp.39-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kemanda Tiril Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması

ASOSJOURNAL (The Journal Of Academic Social Science), vol.4, no.37, pp.155-165, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemanda Martele Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.6, no.3, pp.91-98, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemanda Spiccato (Sipikato)Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması

GEFAD / GUJGEF, vol.32, no.2, pp.479-488, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kızılcahamam Yöresi Düğün Gelenekleri ve Kına Türküleri

Milli Folklor, no.68, pp.127-133, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Halk Müziğinin Keman İle Seslendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.47-55, 2002 (Other Refereed National Journals)

Keman Eğitiminde Temel Amaç İlke ve Yöntemler

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.1-6, 2002 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Keman Eğitimi

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.12, pp.314-318, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Tokat Türkülerinin Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi”

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 April 2018

”Malatya Türkülerinin Belirli Değişkenler Yönünden İncelenmesi”

European Conference on Science, Art Culture ( ECSAC 2018) Antalya, 19 - 22 April 2018, pp.192

Kızılcahamam Yöresi Muhabbet Türküleri ve Hikayeleri

4. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı (Türkü- Türkülerimiz-Türküler ve Hikayeleri, Ankara, Turkey, 21 - 24 March 2013, pp.503-508

Ankara ve Çevresi Halk Müziğinin Genel Özellikleri ve Yabanabat Yöresi Örneği

IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2016, vol.1, pp.612-621

Books & Book Chapters

Keman İçin Türküler

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Kızılcahamam ve Çevresi Halk Türküleri

in: Yabanabad dan Kızılcahamam a KIZILCAHAMAM 100 YAŞINDA, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Prof. Dr. Hüseyin Çınar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kızılcahamam Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara/ Kızılcahamam, pp.525-533, 2016