Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of friction stir welding parameters on microstructure and fatigue strength of CuZn37 brass alloys

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, cilt.55, sa.2, ss.107-114, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AISI H13 Takım Çeliğine Uygulanan Derin Kriyojenik İşlem ve Temperleme Isıl İşleminin Mikroyapı, Sertlik ve Darbe Enerjisine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.3, ss.688-699, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Fatigue Strength of AISI 430 304 Stainless Steels Welded by CO2 Laser Beam Welding

Metallofizika I Noveishie Tekhnologii, cilt.37, sa.6, ss.839-852, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar