Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How Does Dental Trauma Affect the Quality of Life in Turkish Families?

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.15, sa.6, ss.563-567, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two-year clinical performance of sonic-resin placement system in posterior restorations

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.48, sa.9, ss.743-751, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of new light curing units on microleakage and microhardness of resin sealants

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.35, sa.3, ss.517-522, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mesiodens as a risk factor in treatment of trauma cases CASE REPORT

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.25, sa.2, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthetic Management During Dental Treatment Under Sedation of a Patient Diagnosed with CHARGE Syndrome

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.30, sa.2, ss.215-216, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SÜT VE DAİMİ DİŞLERDE SÜRME PROBLEMLERİ: 4 OLGU SUNUMU

J Dent Fac Atatürk Uni, cilt.28, sa.2, ss.233-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MULTIPLE CROWN FRACTURES OF PERMANENT MOLARS: ANUNCOMMON CASE OF INDIRECT TRAUMA

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, cilt.41, sa.1, ss.49-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı polisaj sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

Acta Odontologica Turcica, cilt.33, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Time and sequence of eruption of permanent teeth in Ankara, Turkey

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, cilt.26, sa.1, ss.1-7, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical outcomes of different sedation techniques used in pediatric dentistry

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, cilt.20, sa.1, ss.13-16, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anterior çapraz kapanışlı olguda çoklu dental travma İki yıl takipli olgu raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.376-380, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Non Surgical endodontic treatment of type III dens invaginatus in maxillary canine a case report

Balkan Military Medical Review, cilt.18, ss.140-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orthodontic eruption as an alternative treatment for primary teeth intrusions A case report

Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.11, ss.13-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız sağlığı bilinci ve ortodonti hastalarının ağız sağlığının geliştirilmesi

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.24, sa.3, ss.442-451, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of fluoride uptake from four different fluoride releasing restorative materials by bovine enamel In vitro study

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÖRT FARKLI FLUORİD SALINIMI YAPAN RESTORATİF MATERYALDEN FLUORİD EMİLİMİNİN SIĞIR MİNESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İN VİTRO ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cam iyonomer içerikli farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, cilt.30, sa.1, ss.13-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillofacial Trauma Due to A Horse Hoof Kick Report of A Case

Arch Clin Exp Surg, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ectodermal Dysplasia with Anodontia A Report of Two Cases

European Journal of Dentistry, cilt.4, ss.215-222, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mine pürüzlendirme yöntemleri

Gazi Üni. Diş Hek. Fak Derg., cilt.26, sa.3, ss.189-194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papillon LeFevre sendromu 2 olgu sunumu

Gazi Üni. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.26, sa.2, ss.117-123, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Goltz Sendromu: Nadir görülen bir olgu raporu

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

10 yaşındaki çocukta ameloblastomanın konservatif tedavisi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Blimsel Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017

17 aylık bebekte self mutilasyon tanı ve tedavisi Bir olgu sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Cherubism Nadir görülen bir olgu sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresş, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

SonicFill Sistemi nin Derin Okluzal Çürüklü Dişlerde In Vivo Değerlendirilmesi 2 Yillik Takip

Türk Pedodonti Kongresi 22.Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Kasım 2015

Conservative Management of Keratocystic Odontogenic Tumor A Case Report

102. FDI World Dental Federation Congress, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.65, ss.1-57 Creative Commons License

Why Parents Prefer University for Pedodontic Treatment Effectof Education and Media

102. FDI World Demtal Fedaration Kongres, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.65, ss.58-117 Creative Commons License

How does dental trauma affect the quality life of families

18th World Congress on Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Multiple trauma of an anterior cross bite patient A case report

18th World Congress on Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Non surgical endodontic treatment of type III dens invaginatus in maxillary canine a case report

Congress of Internatıonal Journal of Paediatric Dentistry, 14 - 16 Haziran 2013

Maksillofasiyal Travma Bir olgu bildirimi

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Evaluation of microhardness in bovine dentine adjacent to fluoride releasing restorations

The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17 - 20 Haziran 2009

Travma olgularında risk faktörü olarak mesiodens

15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2007