Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Exercise Levels of College Students in the Covid-19 Pandemic

USVES-3 Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 April 2021

Spor okulu öğrencileri ve ebeveynlerinin ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumları

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.919-931

Düzenli spor yapan bireylerin sportif rekreasyonel etkinliklere yönelik sağlık inancı ve beslenme takıntısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.1362-1376

The effect of sport on the life skills of children doing sports regularly

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition, HealthyLife Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.1230-1239

Yeşil Egzersizin İnsan Sağlığına Faydaları

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 October - 06 December 2019, pp.1285-1290

Elit mücadele sporcularında takıntılı beslenme davranışlarının (ortoreksiya) incelenmesi

2. International conference on sports for all and wellness, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2019, pp.1019-1023

Elit Sporcuların Mücadele Sporlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sporcuların Spor Karakterlerinin İncelenmesi,

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

Futbolculara Ekstra Uygulanan Alt EkstremiteEgzersizlerinin Hamstrıng/Quadrıceps Oranına Etkisi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 January 2018

Stabil Olmayan Zeminde Yapılan Kalistenik Egzersizlerin Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Alanya, Turkey, 05 August 2018, pp.890-897

Metaphoric Perceptions of University Students about Obesity Concept

3th International Conference of Sport Nutrition, Targu-Mures, Romania, 3 - 04 November 2017, vol.63, pp.57 Sustainable Development

Examination of Cognitive Absorption Levels of Athletes

3th International Conference of Sport Nutrition, Targu-Mures, Romania, 3 - 04 November 2017, vol.63, pp.48

An Investigation of Body Perception of Disabled Athletes

3th International Conference of Sport Nutrition, Targu-Mures, Romania, 3 - 04 November 2017, vol.63, pp.49

EXAMINATION OF PERCIEVED FREEDOM IN LEISURE LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN RECREATIVE SWIMMING ACTIVITIES

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.305

A STUDY ON ENVIRONMENT ATTITUDES OF THE FOOTBALL FANS BESIKTAS EXAMPLE

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, 18 - 20 November 2016

SELF ESTEEM OF INDIVIDUALS IN DANCE COURSES AS LEISURE ACTIVITY

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015

LEISURE TIME BEHAVIOR IN DIFFERENT CULTURES ARMENIAN SAMPLING

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Books & Book Chapters

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algıları ve Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.91-108, 2018

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİNSERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARI VE SERBESTZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS ARAŞTIRMALARI, MEHMET ALİ ÖZTÜRK, SÜLEYMAN GÖNÜLATEŞ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.91-108, 2018